Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of One-Lung Ventilation on Blood Sevoflurane and Desflurane Concentrations

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.33, ss.442-449, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tracheal disease management: curative surgery or palliative interventions

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.10, ss.3411-3414, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anormal İnvazif Plasentasyon Tanısı Olan Seksen Dokuz Sezaryen Olgusunun Retrospektif Analizi

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.47, ss.112-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthesia management in posterior fossa surgery

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.962-969, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Amyloidosis and difficult airway: a case report

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.804-807, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ketamin: Yeni Bir Antidepresan?

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, cilt.1, ss.30-40, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of dexmedetomidine on bispectral index monitoring in children

Middle East Journal of Anesthesiology, cilt.21, no.4, ss.613-617, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tek Akciğer Ventilasyonunun Kan Sevofluran ve Desfluran düzeylerine Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) 2017, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.11

Tek Akciğer Ventilasyonunun Kan Sevofluran ve Desfluran düzeylerine Etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK) 2017, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017, ss.11

Comparison of the TIVA with the different mixture of the Ketofol

European Society of Paediatric Anaesthesia(ESPA) 2017, Glaskow, İskoçya, 28 - 30 Eylül 2017, ss.12

Comparison of the TIVA with the different mixture of the Ketofol

European Society of Paediatric Anaesthesia(ESPA) 2017, Glaskow, İskoçya, 28 - 30 Eylül 2017, ss.12

The Serious Complication of Mediastinoscopy: Acute Pulmonary Arterial Injury.

türk anestezi ve reanimasyon derneği kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015, ss.80-81

The Serious Complication of Mediastinoscopy: Acute Pulmonary Arterial Injury.

türk anestezi ve reanimasyon derneği kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015, ss.80-81