Atriyoventriküler septal defekt düzeltme operasyonu geçiren hastalarda intraoperatif deneyimlerimiz


KARACAER F. , BİRİCİK E.

3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018, ss.2817-2821

  • Sayfa Sayıları: ss.2817-2821