Yaşlılarda torasik anestezi yaklaşımları ve cerrahi öncelikler


KARACAER F.

Yaşlı hastalarda göğüs cerrahisi sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes