Atriyoventriküler Septal Defekt Düzeltme Operasyonu Geçiren Hastalarda İntraoperatif Deneyimlerimiz


KARACAER F. , BİRİCİK E.

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 Haziran 2018