Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kent Meydanları

Güney Mimarlık , no.10, pp.34-39, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mersin Kenti'nin Geleneksel Rekreasyon Paterni

Mersin Kentinin Açık ve Yeşil Sistemleri İçin Öneriler Sempozyumu, Mersin, Turkey, vol.-

Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Adana?nın Kent İmgeleri

İnternational Symposium on Urbanization and Environmental Problems: Transition/Transformation/Authenticity, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.23-32

Microclimate Analysis for Street Tree Planting in Hot and Humid Cities

The 19th annual International Conference on Information Technology in Landscape Architecture, Digital Landscape Architecture DLA 2018, Freising, Germany, 30 May - 01 June 2018, vol.3, no.1, pp.34-42

Kentsel Yaşam Niteliğinde Kamusal Mekân Algılamaları

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.320-322

Perception of Public Space on Urban Life Quality

II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Determination of the Walkability Comfort for Urban Green Space Using Geographical Information System

ICLEUE 2017 : 19th International Conference on Landscape Ecology and Urban Ecology, Roma, Italy, 5 - 06 March 2017, vol.4, no.3, pp.1

Antakya Kentsel Gelişiminin Kentsel Peyzaj Özelliklerine Uygunluğunun Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi-Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.57-64

Kentsel Peyzajda Yer Alan Parkların Çekim Alanlarının Belirlenmesi: Antakya Kenti Örneği

1. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi-Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.136-142

Adana?nın Kentsel Gelişim Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlar İle Kültürel Mekanların Durumu.

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013, pp.1-11 Sustainable Development

Kent Meydanlarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Mersin Kent Merkezi Örneği.

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013, pp.591-601

Peyzaj Mimarlığı Öğrencilerinin Tasarım Anlayışı; Çukurova Üniversitesi Örneği.

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013, pp.1116-1128

Kentsel Rekreasyon Planlama ve Tasarımı Çalışmalarında Kullanıcı Araştırmalarının Önemi.

Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi ?Dönüşen Peyzaj?, Adana, Turkey, 14 - 17 November 2013, pp.867-881

Adana?da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Arttırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Adana Kent Sorunları Sempozyumu, (ZF2004BAP12 nolu Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi (yayın No 132) Sonuç Raporundan üretilmiştir)., Adana, Turkey, 9 - 10 May 2008, pp.363-382

Kentsel Yapı Değişiminin Tarihî Kent Dokusuna Etkilerinin İrdelenmesi: Antakya Örneği.

38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.707-716

Kentleşme ve Kentsel Yaşam Niteliği Arasındaki Etkileşimlerin Dış Mekanlar Açısından İrdelenmesi: Antakya Örneği

38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.511-524 Sustainable Development

Economic Valuation of Urban Open Green Spaces in İskenderun (Turkey): Hedonic Pricing, Contingent Valuation and Cost Benefit Analysis

Second Annual YÖK-SUNY Collaboration Symposium: Scientific Collaboration for Sustainable Development, Adana, Turkey, 23 - 25 May 2007, vol.1, pp.1-8

Environmental Establishments and Organization

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Nıcosıa, Cyprus (Kktc), 19 - 24 February 2007, vol.6, pp.2917-2922

Çukurova Üniversitesi Örneğinde Yerleşke Alan Kullanımlarının Peyzaj Planlama İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi Çalıştayı, Kahramanmaraş, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.137-145

Adana nın Kentsel Gelişim Süreci ve Yeşil Alanlar

Adana Kent Konseyi Çalışma Grupları Toplantısı, Çevre Çalışma Grubu Bildirisi, Turkey, 7 - 09 May 2004 Sustainable Development

Yaylalarda Turizm Planlaması

Çevre Haftası Etkinlikleri, Düzce, Turkey, 29 May - 11 June 1997, pp.21-32

Kentsel Gelişmede Planlama Sorunlarına Ekolojik Yaklaşım - Adana Kenti Örneği

Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, Turkey, 26 - 29 November 1996, pp.237-247

Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ülkemizde Bir Kırsal Planlama Modelinin Oluşturulması

Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyum Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara, Turkey, 26 - 29 November 1996, pp.193-203

Kentsel Gelişim Planlamalarında Çevresel Etki Değerlendirmesi

6. Ulusal Bölge Bilimi /Bölge Planlama Kongresi, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Düzce, Turkey, 17 - 18 October 1996

Adana Kentsel Alanının Tarihi Süreç İçerisinde Tarımsal Alan Kayıplarına Etkisi

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mersin, Turkey, 13 - 15 May 1996, pp.599-607

Doğu Akdeniz Bölgesi?nde Yayla Gelişmeleri ve Yarattığı Etkiler

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.1, pp.54-61

Silifke Göksu Deltası Botanik Parkı Fiziksel Planlama İlkelerinin Saptanması

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Karadeniz Teknik Üni., Orman Fak., Trabzon, Turkey, 23 - 25 October 1995, vol.1, pp.81-88

Mersin Halkının Geleneksel Rekreasyon Paterni

Mersin Kenti?nin Açık ve Yeşil Alan Sistemi İçin Öneriler Sempozyumu, Mersin, Turkey, 1 - 03 June 1992, pp.1-10

Books & Book Chapters

OVALIK KİLİKYA ANTİK KENTLERİNİN KENTSEL ÖĞELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

in: ANAZARBOS & ANAVARZA, F. FATİH GÜLŞEN, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.125-146, 2021

KİLİKYA BÖLGESİ ROMA DÖNEMİ ANTİK KENTLERİNİN PLANLAMA ÖLÇEĞİNDE İNCELENMESİ

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2019 - MİMARLIK VE TASARIM, DR. ARZU ERÇETİN, DR. DİLEK AYDEMİR, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.32-44, 2019

OVALIK KİLİKYA ANTİK KENTLERİNİN YÖNETSEL DEĞİŞİMLERİ VE TARİHSEL SÜREÇTE KENTE YANSIMASI

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2019 - MİMARLIK VE TASARIM, DR. ARZU ERÇETİN, DR. DİLEK AYDEMİR, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.12-31, 2019

PEYZAJ TASARIMI

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2016

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004 Sustainable Development

ÇEVRE

Kız Meslek Liseleri İçin Temel Ders Kitabı. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1999

PEYZAJ MİMARLIĞI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1998

PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ

Çukurova Üniversitesi, Adana, 1998

REKREASYONEL PLANLAMA ORGANİZASYONU

Çukurova Üniversitesi, Adana, 1993

BİTKİ SOSYOLOJİSİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 1989

Other Publications