Liman Tesislerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi


UZUN G., ALTAN T., GÜLTEKİN E., YÜCEL M., ALTUNKASA M. F., YILMAZ K. T., ...More

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 25. Kuruluş Özel Sayısı, Adana, pp.105-120, 1994 (Peer-Reviewed Journal)