Akdeniz Kıyı Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Çiçek Soğanlarının Ekolojik Yayılş Alanlarının Saptanması ile Uygun Yararlanma ve Üretim Yöntemlerinin Araştırılması TÜBİTAK - TOAG 420-A Nolu Araştırma Projesi Kesin Raporu. Adana.


ALTAN T., UZUN G., ALTAN S., BAKTIR İ., ÖNSOY C., ALTUNKASA M. F. , ...More

Technical Report, 1984

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 1984