Adana İlinde Çevre ve Doğa Korum Üzerinde Bazı İncelemeler - Çözüm Önerileri. İl Turizm Komitesi Çalışma Raporu No:1, Ç.Ü.Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Adana.