Assoc. Prof.

AYKUT BURGUT


Ziraat Fakültesi

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

Education Information

2006 - 2017

2006 - 2017

Doctorate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Postgraduate

Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Akdeniz Bölgesi Bal Arısı (A mellifera L.) Populasyonlarında Bio-Çeşitliliğin Tanımlanması, Davranış ve Performans Özelliklerinin Belirlenerek, Gen Kaynaklarını Koruma ve ıslah Etme Yollarının Araştırılması

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Çukurova Bölgesine ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi ile Koloni Gücünün Kışlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Zootekni and Animal Nutrition, Animal Husbandry, Bee and silk beetle

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

2011 - Continues

2011 - Continues

Medical Doctor

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

2002 - 2011

2002 - 2011

Research Assistant

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni

Managerial Experience

2012 - 2022

2012 - 2022

Müdür Yardımcısı

Cukurova University, Araştırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Growth inhibition of foodborne pathogens by co-microencapsulation of lactobacilli cell free and propolis extracts

Burgut A.

Journal Of Food Safety, vol.41, no.1, pp.1-12, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development

2020

2020

Volatile aromatic composition and antimicrobial activity of different types of honey

Burgut A.

Progress In Nutrition, vol.22, no.3, pp.1-10, 2020 (Journal Indexed in SCI)

2020

2020

Classifying Milk Yield Using Deep Neural Network

BOĞA M., ÇEVİK K. K. , BURGUT A.

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.52, no.4, pp.1319-1325, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2020

2020

Effects of Propolis Extracts on Biogenic Amine Production by Food-Borne Pathogens

BURGUT A.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.2, pp.193-200, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2019

2019

Computer-Assisted Automatic Egg Fertility Control

Boga M., ÇEVİK K. K. , KOÇER H. E. , BURGUT A.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.25, no.4, pp.567-574, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

The Impact of Water and Ethanolic Extracts of Propolis on Fatty Acid Changes of Sardine Fillets

Burgut A.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.6, pp.1418-1425, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Aqueous and ethanolic extracts of propolis for the control of tyramine production by food-borne pathogens

BURGUT A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND FOOD SCIENCES, vol.3, no.4, pp.229-230, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Araştırma Uygulama Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Dış Yapı Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

GÖKÇE G., BURĞUT A.

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.34, no.1, pp.17-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Niğde Bölgesinde Bulunan Ökse Otunun Yem Değerinin In Vitro Gaz Üretim Yöntemi İle Belirlenmesi

BOĞA M., YAMAN S., CANOĞLU DOĞAN S., BURGUT A.

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.6, no.8, pp.1051-1057, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Yığılca Bal Arısının Hijyenik Davranış Bakımından Performanslarının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi

KEKEÇOĞLU M., GÖÇ RASGELE P., BURGUT A. , KAMBUR M.

Uludağ Arıcılık Dergisi, vol.74, no.8, pp.47-59, 2016 (National Refreed University Journal)

2015

2015

Yapay Sinir Ağları ile Laktasyon Süt Veriminin Modellenmesi

KÜÇÜKÖNDER H., BOĞA M., BURĞUT A. , ÜÇKARDEŞ F.

Hayvansal Üretim, vol.56, no.2, pp.22-27, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresi, Üreme ve Besleme İlişkisi

BOĞA M., FİLİK G., BURĞUT A.

Süt Dünyası, vol.5, no.29, pp.38-44, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2010

2010

DOĞAL MUCİZE: BAL

BURGUT A.

ÇUKUROVA TARIM DERGİSİ, no.6, pp.23, 2010 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Arıcılığın Tarihçesi

BURĞUT A.

Tarım bir Dergisi, vol.1, no.3, pp.108-117, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

AKDENİZ BÖLGESİ BAL ARISI POPULASYONLARINDA BAL VERİMİNİN BELİRLENMESİ

BURGUT A. , KUMOVA U.

IV. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalara Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.1

2019

2019

SU VE ALKOL BAZLI PROPOLİSİN VARROA (VARROA JACOBSONİ) ÜZERİNE ETKİSİ

BURĞUT A. , BOĞA M.

Asya 5. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.656

2019

2019

TÜRKİYE’DE BAL ÜRETİMİ ve FİYATINDAKİ GELİŞMELER

BURĞUT A. , BOĞA M., YAŞAR B.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, ANATALYA, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.299-3030

2019

2019

YUMURTA DÖLLÜLÜK KONTROLÜNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

BOĞA M., ÇEVİK K. K. , KOÇER H. E. , BURĞUT A.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, vol.4, pp.132-140

2019

2019

Different Approaches in Egg Fertiliyt Control

BOĞA M., ÇEVİK K. K. , KOÇER H. E. , BURGUT A.

II. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.1

2019

2019

Developments in Honey Production and Prices in Turkey

BURGUT A. , BOĞA M., YAŞAR B.

II. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 November 2019, pp.1

2019

2019

Natural antimicrobial agents used for seafood preservation

KÜLEY BOĞA E. , YAZGAN H. , BURGUT A.

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-19), Praq, Czech Republic, 11 - 13 September 2019, pp.68-74

2018

2018

Investigating the effect of heat stress on egg yield during 23th and 71th weeks with data envelopment analysis (DEA)

KÜÇÜKÖNDER H., ÇELEBİ DEMİRARSLAN P., BURGUT A. , BOĞA M.

the International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry (ICABGEH-2018), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.196-201

2018

2018

Estimation of behavior in poultry using image processing method

BOĞA M., BURGUT A.

the International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry (ICABGEH-2018), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.142

2018

2018

The effects of environment the wastes and suggested solutions in dairy cattle breeding

BOĞA M., BURGUT A.

the International Congress on Domestic Animal Breeding Genetics and Husbandry (ICABGEH-2018), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.143

2018

2018

Tanenlerin Gıda Maddesi olarak Kullanım Olanakları

Çığdık H., Sümbül M., Yirik Ş., BURĞUT A. , BOĞA M.

Uluslararası 8. Tarım Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.182

2018

2018

BAL ARILARI TARAFINDAN ÜRETİLEN PROPOLİSİN KANATLI HAYVANLARDA KULLANIM OLANAKLARI

Gezer R., Ademoğlu M. A. , Yirik Ş., BURĞUT A. , BOĞA M.

Uluslararası 8. Tarım Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.166

2018

2018

Öğrenci?leri?n Sosyo-Ekonomi?k Durumunun Zootekni? Bölümü Seçi?mi? Üzeri?ne Etki?si?

BURGUT A. , BOĞA M.

II. International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.111

2018

2018

Use of lavender flowers for protevtion of honeycombs from greater wax moth damage

BURĞUT A. , BOĞA M.

7. Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.101

2018

2018

TANENLERİN GIDA MADDESİ OLARAK KULLANIM OLANAKLARI

ÇIĞDIK H., SÜMBÜL M., YİRİK Ş., BURGUT A. , BOĞA M.

Uluslararası Katılımlı 8. Tarım Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.182

2018

2018

BAL ARILARI TARAFINDAN ÜRETİLEN PORPOLİSİN KANATLI HAYVANLARDA KULLANIM OLANAKLARI

GEZER R., ADEMOĞLU M. A. , YİRİK Ş., BURGUT A. , BOĞA M.

Uluslararası Katılımlı 8. Tarım Öğrenci Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.166

2018

2018

Potential Use of Different Mushroom Species to Increase Nutritional Value Of Wheat Straw

BOĞA M., BURGUT A.

VII.International Moleculer Biology and Biotechnology Congress, Konya, Turkey, 25 - 28 April 2018, pp.102

2017

2017

TÜRK CUMHURİYETLERİN’DE (KKTC, AZERBAYCAN,TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN, TACİKİSTAN veKAZAKİSTAN) ARICILIĞIN DURUMU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BURĞUT A.

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASIMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2017, pp.348

2017

2017

Apitherapy New Breath: Colony Air.

BURGUT A. , BOĞA M.

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.101

2017

2017

Deternination of Nutritive Value of Alfalfa Varieties Using inVitro Methods and Gas Production Technique

BOĞA M., AYAŞAN T., CİNLİ H., SABER N., YAMAN S., AVCI M., et al.

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.100

2017

2017

Doğu Akdeniz Bölgesi Bal Arısı Populasyonlarında Bioçeşitlilik

BURĞUT A. , KUMOVA U.

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2017

2017

2017

Opportunity to Use Market Underweed Apple and Patato on Cattle

BOĞA M., BURGUT A. , DUMAN M.

Uluslararası Katılımlı İç Anadolu Bölgesi III. Tarım ve Gıda Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.422

2016

2016

The control of Varroa mite (Varroa Destructor) in hygienic honeybee colonies

KEKEÇOĞLU M., GÖÇ RASGELE P., KAMBUR M., BURĞUT A.

The 7. European Conference of Apidology, Cluj-Napoca, Romania, 7 - 09 September 2016, pp.47

2015

2015

BREEDING AND SELECTION OF YLCA HONEYBEE ECOTYPE IN RESPECT TO HYGIENIC BEHAVIOR

KEKEÇOĞLU M., GÖÇ RASGELE P., BURGUT A. , KAMBUR M.

44. APIMONDIA INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS, Deajeon, North Korea, 15 - 19 September 2015, pp.149

2014

2014

BELLEK TABANLI YAPAY SİNİR AĞLARI İLE LAKTASYON SÜT VERİMLERİNİN MODELLENMESİ

KÜÇÜKÖNDER H., BOĞA M., BURĞUT A. , ÜÇKARDEŞ F.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.17

2014

2014

GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL OLASILIK MODELLERİ İLE SÜT SIĞIRCILIĞINDA GEBELİK DURUM TAYİNİ

KÜÇÜKÖNDER H., BOĞA M., BURGUT A. , ÜÇKARDEŞ F.

ULUSLARARASI KATILIMLI SÜT SIĞIRCILIĞI SEMPOZYUMU, Kayseri, Turkey, 24 - 25 April 2014, pp.33

2014

2014

BAL ARISI ÜRÜNU: PROPOLİS VE GIDA ÜRÜNLERİNDE KULLANIMININ ÖNEMİ

BURGUT A.

IV: GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2014, pp.1078

2013

2013

Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Hijyenik Davranış Üzerine EtkiEden Faktörler

BURĞUT A. , ÇANKAYA N.

8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

BAL ARISI KOLONİLERİNDE TEMİZLEME DAVRANIŞI ÜZERİNE ÇEVRE SICAKLIĞININ ETKİSİ

BURGUT A. , ÇANKAYA N.

I. TARIM VE GIDA KONGRESİ, Niğde, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.63

2013

2013

HİJYENİK DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

BURGUT A. , ÇANKAYA N.

VIII. ULUSAL ZOOTEKNİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.71

2013

2013

BAL ARILARININ (Apis mellifera L.) NEKTAR KAYNAĞI OLARAKYARALANDIKLARI BİTKİLER

BURĞUT A. , ÇANKAYA N., TÖSTEN K. T. , KARAKOÇ H.

9. ULUSALZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.423

2012

2012

Bal Arılarını (Apis Mellifera L.) Tehtid Eden Yeni Bir Parazit: Apocephalus Borealis Sineği

BURĞUT A. , ÇANKAYA N., TABUR Z., TÖSTEN K. T. , KARAKOÇ H.

8. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 23 May 2012, pp.192

2011

2011

Balın Enzimleri

TURHAN M., BURĞUT A.

7. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ PROGRAMI, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.1234-12367

2011

2011

BAL VE BAL MUMUNDA KALINTI

ÇANKAYA N., BURGUT A. , KUMOVA U.

VII. ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.277

2011

2011

Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Hastalıklarına Karşı KullanılanOrganik İlaçlar

BURĞUT A. , KUMOVA U. , ÇANKAYA N., BURĞUT A.

7. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİKONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2011, pp.63-68

2011

2011

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Bal Arılarının (Apismellifera L.) Önemi

ÇANKAYA N., SÜRMEN M., YAVUZ T., BURĞUT A.

7. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2011, pp.258

2011

2011

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAL ARILARININ ÖNEMİ

ÇANKAYA N., SÜRMEN M., YAVUZ T., BURGUT A.

VII. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2011, pp.260

2010

2010

BİNGÖL'DEKİ POROPOLİS KAYNAKLARI, PROPOLİSİN ARILAR VE İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÇETİN M., BURGUT A.

III. BİNGÖL SEMPOZYUMU, Bingöl, Turkey, 17 - 19 September 2010, pp.65-68

2010

2010

THE EFFECTS OF HIGH VOLTAGE LİNES AND BASE STATİONS ON HONEY BEE COLONIES

BURGUT A. , KUMOVA U. , ÇANKAYA N., TOY H.

III. ITAFFE'10 CONGRESS, Samsun, Turkey, 14 - 18 June 2010, pp.236-239

2010

2010

BAL MUMU GÜVESİNE KARŞI KULLANILAN PARAZİTOİD:PİMPLA

BURGUT A. , KUMOVA U. , TOY H., ÇANKAYA N., ÇETİN M.

VI. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 20 - 21 May 2010, pp.167-174

2009

2009

BAL ARILARINDA BİYO-ÇEŞİTLİLİĞİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

BURGUT A. , KUMOVA U. , ERİŞEK A.

V. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Tokat, Turkey, 21 - 22 May 2009, pp.66-67

2008

2008

İnsan Beslenmesi ve Tedavisinde Arısütü Kullanımı

ÇANKAYA N., BURĞUT A.

4. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2008, pp.8-10

2008

2008

Türkiye?de Organik Arıcılık ve Önemi.

KUMOVA U. , Burğut A. , Çankaya N.

IV. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2008, pp.11-17

2007

2007

Bal Arısı ve Bombus Arılarının Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Tozlaşmasındaki Önemi

ÇANKAYA N., BURĞUT A.

3. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.4

2007

2007

BAL ARISI VE BOMBUS ARILARININ BAZI BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN TOZLAŞMASINDAKİ ÖNEMİ

ÇANKAYA N., BURGUT A.

III. MARMARA ARICILIK KONGRESİ, Bursa, Turkey, 20 - 21 October 2007, pp.4

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2015 - Continues

2015 - Continues

ÇUKUROVA ZOOTEKNİ DERNEĞİ

Member

2008 - Continues

2008 - Continues

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

Member

2012 - 2015

2012 - 2015

ÇUKUROVA ZOOTEKNİ DERNEĞİ

Board Member

2012 - 2015

2012 - 2015

ZOOTEKNİ FEDERASYONU

Board Member

Scientific Refereeing

May 2022

May 2022

Bee Studies

Other Indexed Journal

March 2022

March 2022

FOOD SCIENCE & NUTRITION

SCI Journal

September 2021

September 2021

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi

Other Journals

August 2021

August 2021

ACS Food Science & Technology

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

October 2019

October 2019

Journal of Food Processing and Preservation

SCI Journal

Scientific Consultations

2017 - 2017

2017 - 2017

Scientific Consultancy

Sarıçam Belediyesi

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

2012 - 2013

2012 - 2013

Scientific Consultancy

Adana Milli Eğitim Bakanlığı Yüreğir Halk Eğitim Müdürlüğü

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Turkey

2005 - 2005

2005 - 2005

Scientific Consultancy

T.C. Adana Valiliği Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı

Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Zootekni, TurkeyCitations

Total Citations (WOS): 29

h-index (WOS): 4

Visual Activities

2022 - 2022

2022 - 2022

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Arıcılığın Önemi

Radio Program

Burgut A.