Effect of Multi-enzyme Produced By a Single Fungus on Growth Performance and Some Carcass Parameters of Broiler Chicks Fed on Maize-Soya Based Diets


Creative Commons License

KUTLU H. R. , Saber S. N. , KUTAY H. , Celik L., Uzun Y., Toy N. , ...Daha Fazla

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.25, ss.221-230, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Cilt numarası: 25 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.9775/kvfd.2018.20765
  • Dergi Adı: KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI
  • Sayfa Sayıları: ss.221-230

Özet

Mevcut çalışma, 35 günlük bir besi döneminde iki farklı kümes yoğunluğunda, yaklaşık %3 daha az besin (enerji, protein, aminoasit, kalsiyum
ve fosfor) içerikli yem tüketen broyler civcivlerde bir mantar tarafından üretilen multi-enzimin performansı koruyup koruyamayacağını
test etmek için yapılmıştır. Her iki çalışmada, pozitif kontrol standart broyler yemi, negatif kontrol standart broyler yeminden %3 daha
az besin maddesi içeren yem ve enzim grubu negatif kontrol yemi+takviye enzim tüketmiştir. İlk denemede günlük yaşta 1000 civciv 10
civciv/m2 şeklinde yerleştirilmiş, deneme sonunda enzim takviyesiyle negatif kontrole zıt şekilde yalnızca yemden yararlanma oranı ve
vücut gelişiminde %1’lik iyileşme sağlanmıştır. İkinci denemede günlük yaşta 1600 civciv 16 civciv/m2 şeklinde yerleştirilmiştir. 35 gün
sonunda elde edilen sonuçlar enzim takviyesinin negatif kontrolden elde edilen sonuçlara zıt şekilde broyler performansını yaklaşık
%3.5 iyileştirdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, mısır/soya bazlı broyler rasyonlarına bir mantar tarafından üretilen multi-enzim ilavesi
16 civciv/m2 yoğunlukta yerleştirilmiş broylerlerde yem formulasyonundan doğan %3 besin maddesi boşluğunu doldurmak üzere
büyük potansiyel sağlamıştır. Ancak, yüksek konfor ve 10 civciv/m2 yoğunluğu gibi daha iyi yetiştirme şartlarında, enzimin olumlu etkisi
sınırlandırılmıştır.
Anahtar sözcükler: Broyler, Büyüme performansı, Yemden yararlanma etkinliği, Enzim, Yerleşim sıklığı

The present study was conducted to test whether a multi-enzyme produced by a fungus would keep performance of broiler chicks
receiving a diet with almost 3% less nutrients (energy, protein, amino acids, calcium and phosphor) under two different housing density.
In both experiments, positive control received standard broiler diet, negative control received a diet with 3% less nutrients than standard
broiler diet and enzyme group received the negative control diet+supplemental enzyme. In the first trial with 1000, day-old chicks
housed 10 birds/m2, only 1% improvement in feed conversion efficiency and body growth was achieved with enzyme supplementation
in contrast to the negative control at the end of 35 days feeding period. In the second trial with 1200, day-old-chicks accommodated
16 birds/m2. The results showed that enzyme improved broiler performance almost 3.5% in contrast to the performance obtained from
the negative control. In conclusion, supplementing broiler diets based on maize/soya with a multi-enzyme produced by a single fungus
provides a great potential to gain the gap created by formulating almost 3% nutrients reduction in broilers housed with 16 birds/m2
density. However, providing high comfort and better rearing condition as the birds at 10 birds/m2 density, positive effects of the enzyme
was limited.
Keywords: Enzyme, Broiler, Body growth, Feed conversion efficiency, Rearing density