Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sinüzitten Menenjite: Bir Olgu Sunumu

61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 15 - 19 November 2017

Bir Klasik Çölyak Olgusu

20. Çukurova Pediatri Kongresi, Turkey, 01 June 2022

CD55 Eksikliği Olan Bir Olgunun 4 Yıllık İzlemi

14. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJI, HEPATOLOJI ve BESLENME KONGRESI, Turkey, 12 May 2022

Alagille sendromundaki inatçı kaşıntının tedavisinde biliyer diversiyon

14. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJI, HEPATOLOJI ve BESLENME KONGRESI, Turkey, 12 - 15 May 2022

Konjenital Sükraz İzomaltaz Eksikliği Olan Bir Olgu

14. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJI, HEPATOLOJI ve BESLENME KONGRESI, Turkey, 12 - 15 May 2022

Kronik ishal etyolojisinde malignite

14. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJI, HEPATOLOJI ve BESLENME KONGRESI, Turkey, 12 May 2022 Sustainable Development

Fibrinojen Depo Hastalığı Olan Bir Olgu

14. ULUSAL ÇOCUK GASTROENTEROLOJI, HEPATOLOJI ve BESLENME KONGRESI, Turkey, 12 May 2022

Nephrolithiasis in food protein–induced proctocolitis.

Nephrolithiasis in food protein–induced proctocolitis., Spain, 10 July 2021

Abernethy Sendromu Olan Bir Olgu

13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 19 May 2021

Nadir Bir Karaciğer Yetmezliği Sebebi: Dguok Eksikliği

13. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 19 May 2021

Kolestazı olan bir onkolojik olgu

64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi (Online kongre), Turkey, 15 - 20 December 2020

Allergic proctocolitis associated hypertransaminasemia

FAAM - EUROBAT Digital 2020 (Online kongre), 16 October 2020

Beslematik: Pediatri Hemşireliğinde Bir İnovasyon vePatent Projesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.513-518

Toksik hepatit nedeni olarak irdelenmesi gereken bir durum: Uyuşturucu madde kullanımı.

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2019 Sustainable Development

Çocuklarda Yabancı Cisim Yutma: Retrospektif Çalışma

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2019

Beslematik: Pediatri Hemşireliğinde Bir İnovasyon vePatent Projesi

2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.513-518

Fulminan Karaciğer Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni olarak Parvovirüs B19 Enfeksiyonu

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARIKOORDİNASYON DERNEĞİ XII. KONGRESİ TRANSPLANTASYON 2018, Turkey, 18 - 21 November 2018

Akan Hücre ile CD55 Eksikliği Hastalığı Taraması

XXV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

Portal Ven Trombozunda Klinik ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Verilerin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2018

Seronegatif ve Seropozitif Otoimmün Hepatitli Olgularımızın Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

ALFA-1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ OLAN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ HEPATOLOJİ VE BESLENME GÜNCELLEME TOPLANTISI BODRUM, Turkey, 1 - 04 June 2017

Dikkate alınmayan mukokutanöz hiperpigmentasyon Peutz Jeghers Sendromu

60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 9 - 13 November 2016

Fulminan Wilson Hastalığı Hemodiyafiltrasyon mu plazmaferez mi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koodinasyon Derneği XI. Kongresi, Transplantasyon 2016, Turkey, 13 - 15 October 2016

Bone mineral density and vitamin K in children with celiac disease Is there a link

ESPGHAN 49th Annual Meetİng of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, 25 - 28 May 2016

Çölyak hastalarında kemik mineral dansitesi ve K vitamini: Bir ilişki var mı?”

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Common Reasons for Re Admission of the Liver Transplant Patients

22nd Annual International Congress of the International¬ Liver -Transplantation Society (ILTS), 4 - 07 May 2016

Çölyak hastalığında seroloji ve genotiplemenin tanısal gücü

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Farklı bir Prezantasyonlu Gaucher Hastalığı

4. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 17 April 2014 - 20 April 2012

NISCH Neonatal İchtiosis Sklerozan Kolanjit Sendromu İlk Türk Olgular

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Henoch Schönlein Purpurası nın Başlangıç Bulgusu Olarak Akalkülöz Kolesistit

. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Ülseratif Kolit te Kolektomi

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Çölyak Hastalığı Nedeniyle Tanı Alan Williams Sendromu

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Çocuklarda Perkutan Endoskopik Gastrostomi Erken Beslenme Güvenilir mi?

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Evde Parenteral Nutrisyon Deneyimi

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

İntestinal Psödoobstrüksiyonun Nadir Bir Nedeni Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyopati

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Konjenital İshalli Olgularımızın Seyri

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2012

Göbek kanaması ile presente olan Niemann Pick olgusu

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2011

Glikojen depo hastalıklı olgularımız

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2011

Üç olgu nedeni ile Gaucher hastalığı

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2011

Prenatal üreteropelvik bileşke darlığı olan yenidoğanlarda antibakteriyel profilaksi gerekli mi Sözel Bildiri

Prenatal üreteropelvik bileşke darlığı olan yenidoğanlarda antibakteriyel profilaksi gerekli mi?, Turkey, 21 - 25 October 2009

Toll like reseptör agonisti Imiqumod ile tedavi edilen Genital siğil olgusu

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2008

Prenatal üreteropelvik bileşke darlığı olan yenidoğanlarda antibakteriyel profilaksi gerekli mi ?

5. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi ve 3rd Southeast European Pediatric Nephrology Working Group Meeting (SEPNWG), Turkey, 9 October - 12 January 2008

Metrics

Publication

124

Citation (WoS)

187

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

257

H-Index (Scopus)

10

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals