Prenatal üreteropelvik bileşke darlığı olan yenidoğanlarda antibakteriyel profilaksi gerekli mi Sözel Bildiri


İŞLEK A. , Gür Güven A., KOYUN M., AKMAN S., Alimoğlu E., KABAALİOĞLU A.

Prenatal üreteropelvik bileşke darlığı olan yenidoğanlarda antibakteriyel profilaksi gerekli mi?, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye