Konjenital İshalli Olgularımızın Seyri


Sayar E., İŞLEK A. , YILMAZ A., ARTAN R.

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye