Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Multipl Skleroz Hastalarında Cinsiyete Göre Ağrı, Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi

11. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 December 2022, pp.141-143

Hemşirelerin Bakım Davranışı Algılarının Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarına Etkisi.

10th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Online, Turkey, 16 - 17 December 2022, pp.244-254

Myastenia Gravisli Hastalarda Semptom Şiddeti ve Yorgunluğa Uyku Kalitesine Etkisi

7. Uluslararası Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Online, Turkey, 8 - 10 December 2022, pp.273-274

QUALITY OF LIFE OF HOME CARE PATIENTS AND CAREGIVER BURDEN: A REGIONAL DESCRIPTIVE STUDY

8th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 July 2022, pp.224-225

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastalarda Fiziksel Tespit Kullanım Algısı

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Online, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.19-20

Periferik İntravenöz Kateter Uygulamalarında Cilt Antisepsisinin Flebit Gelişimi Üzerine Etkisi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Online, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.349-350

Kan Basıncı Ölçümünün Tarihçesi

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresini, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.38

GEBELİKTE TAMAMLAYICI TIBBIN KULLANIMI

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 May 2017, pp.206

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.198

Hiperemezis Gravidarum’un Tedavisinde Akupresür Kullanımı

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

Bakımda Sistematik Yaklaşım

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

Klinik Eğitiminde Mentörlük

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

BAKIMDA SİSTEMATİK YAKLAŞIM

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.207

KRONİK HASTALIKLARIN EKONOMİK YÜKÜ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.210-211

Gebelikte Tamamlayıcı Tıbbın Kullanımı

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM?UN TEDAVİSİNDE AKUPRESÜR KULLANIMI

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

KLİNİK EĞİTİMİNDE MENTÖRLÜK

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.203

Kişiler Arası İlişki Süreci Olarak Bakım

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.193-194

Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.141-142

Kişiler Arası İlişki Süreci Olarak Bakım

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.193-194

Hemşirelerin Bilgisayar kullanımına İlişkin Görüşleri ve Bilgisayar Kullanım Durumlarının İncelenmesi

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 October 2014

Bakım Değerlendirme Ölçeği nin BDÖ Türkçe Uyarlaması Geçerlik Güvenirlik Çalışması

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 September 2012, pp.116

Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Davranışlarını Algılamaları

Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.64

Hastaların ve Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Algılarının Değerlendirilmesi.

Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2012, pp.79

Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Sağlık Davranışları

10.Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.542

BAKIMA HÜMANİSTİK YAKLAŞIM

1. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 21 October 2010, pp.147

YAŞLI BİREYLERDE DÜŞME VE HEMŞİRENİN ROLÜ

1. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.145

Books & Book Chapters

Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesi

in: Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik, Ünsal A., Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.34-41, 2021

Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesi

in: Hemşirelik Tarihi Deontoloji ve Etik, Ayla Ünsal, Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.33-48, 2021

Beslenme Sorunlarına Hemşirelik Yaklaşımı

in: PALYATİF BAKIM ve TIP/ Tüm boyutlarıyla, Akçakaya A., Başıbüyük M., Aydoğdu İ., Uysal MA., Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, pp.108-112, 2019

Hemşirelik Model ve Kuramları

in: Hemşirelik Esasları, Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karadağ, Editor, Akademi, pp.57-68, 2019

Kültür ve Çeşitlilik

in: Hemşirelik Esasları, İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Uysal N.,Çakırcalı E., Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.58-73, 2015

Sonuçların Belirlenmesi ve Planlama

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Uysal N.,Çakırcalı E, Editor, Palme, Ankara, pp.213-226, 2015

Kültür ve Çeşitlilik

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Uysal Nursan, Çakırcalı Emine, Editor, Palme, Ankara, pp.58-73, 2015

Uygulama ve Değerlendirme

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Uysal N.,Çakırcalı E, Editor, Palme, Ankara, pp.227-238, 2015

Sağlık Bakım Ekibinde İletişim ve Kayıt etme

in: Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Uysal N.,Çakırcalı E, Editor, Palme, Ankara, pp.58-73, 2015

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals