KEMOTERAPİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARA BAKIM VEREN YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİ


Eskimez Z. , Köse Tosunöz İ., Öztunç G. , Yeşil Demirci P. , Paydaş S. , Kumaş G.

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES , vol.30, no.1, pp.21-30, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.643544
  • Title of Journal : JOURNAL OF HEALTH SCIENCES
  • Page Numbers: pp.21-30

Abstract

Çalışma, kemoterapi alan meme kanserli hastalara bakım veren yakınlarının yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışma, bir ü niversite hastanesinin onkoloji poliklinig ine başvüran meme kanseri tanısı almış 77 hasta yakını ile yü rü tü lmü ştü r. Verilerinin toplanmasında, “Hasta Yakını Bilgi Formü” ve “Kanser Hastasına Bakım Veren Aile Ü yelerinin Yaşam Kalitesi Ö lçeg i” küllanılmıştır. Meme kanserli hastaya bakım veren yakınlarının yaş ortalamaları 46.78+11.59 olüp çog ünlüg ü 50 yaş ü stü , erkek ve evlidir. Hasta yakınlarının “Fiziksel Sag lık Dürümü” alt boyüt püan ortalamaları ile eg itim dü zeyleri; “Tanıya Yaklaşım Dürümü” alt boyüt püan ortalamaları ile yaş grüpları, bakım verenin cinsiyeti, eg itim dürümü, hasta bireye yakınlık ve hasta ile aynı evde yaşama dürümü arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oldüg ü saptanmıştır. “Destek ve Ekonomik Etkilenme Dürümü” alt boyüt püan ortalaması ile eg itim dürümü, hasta bireye yakınlık, hasta ile aynı evde yaşama ve hasta ile ilgilenen başka kişi varlıg ı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki oldüg ü belirlenmiştir (p<0.05). Kemoterapi alan meme kanserli hastalara bakım veren yakınlarının yaşam kalitelerinin dü şü k dü zeyde oldüg ü, o zellikle yaşam kalitesinin psikolojik-manevi sag lık, fiziksel sag lık ve tanıya yaklaşım boyütünün olümsüz etkilendig i belirlenmiştir. Hastaların tedavi sü reçlerini ve hastalıkla başa çıkabilme çabalarını olümlü etkileyebileceg inden hastaya bakım veren yakınlarının yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve periyodik aralıklarla deg erlendirilmesi o nerilmektedir.