Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Halkın Sokak Lezzetlerine Karşı Algıları: Adana Örneği

Turizm Akademik Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.107-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Gastronomy Brand Value Components on Travel Intention: A Case of a Route

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.276-295, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Festival Ziyaretçilerinin Algıladıkları Değer, Memnuniyet ve Sadakatin Festival Kalitesi ile Olan İlişkisi: Adana Kebap-Şalgam Festivali Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.7, sa.4, ss.3140-3155, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye?de Medikal Turizm İncelemesi: Özel Hastanelerde Bir Çalışma

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.311-327, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medikal Turizmde Mevcut Durum Analizi: İstanbul ve Antalya Örneği

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, sa.65, ss.279-293, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medikal Turistlerin İnternet Üzerinden Yapmış Oldukları Değerlendirmelerin İncelenmesi: Türkiye Örneği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, sa.61, ss.633-646, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana'daki A Grubu Seyahat Acentalarının Sorunlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.78-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Cag University Journal of Social Sciences, cilt.11, sa.1, ss.1-19, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gastronomi Turizminde Marka Temas Noktalarının İçsel Değerlendirilmesi: Adana?da A Grubu Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma

VII. Ulusal III.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2018, ss.538-548

Gastronomi Temalı Adana Kebap-Şalgam Festivali Üzerine Bir Araştırma

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.906-914

Medikal Turizmde Aracı Şirketler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.967-976

Alışveriş Merkezlerindeki Türk Mutfağına Ait Yemeklerin İncelenmesi

VI. Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2017, ss.738-747

Investigating Customer Experience in Medical Tourism A Managerial Approach

6th INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARYBUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENTCONFERENCE, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 13 Mayıs 2016, ss.1-11

A SWOT Analysis for Investigating Elderly Tourism Potential of Eastern Mediterranean Region in Turkey

1st International Eastern Mediterranean Tourism Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

DOĞU AKDENIZ BÖLGESININ İLERI YAŞ TURIZMI POTANSIYELININ İNCELENMESINE YÖNELIK BIR SWOTANALIZI

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZMSEMPOZYUMU, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNİN İLERİ YAŞ TURİZMİ POTANSİYELİNiN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR SWOT ANALİZİ

I. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 22 - 23 Nisan 2016, ss.212

Brand Touch Point Management for Creating a Unique Brand-Customer Experience

The International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA), Fort Lauderdale - Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 21 Kasım 2015, ss.92

Alternatif Turizm Kapsamında Adana?da Yayla Turizmi

2.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Adana, Türkiye, 19 Nisan 2013, ss.229-245

“Türkiye’de Medikal Turizm: Adana Örneği

1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012

Türkiye'de Medikal Turizm: Adana İli Örneği

1.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 20 Nisan 2012, cilt.6, sa.19, ss.327-340

Kitap & Kitap Bölümleri

MARİNA İŞLETMECİLİĞİ

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

Medikal Turizm ve Sağlık Hizmet Kalitesi

Sağlıkta Kalite Yönetimi Güncel Konular ve Stratejik Yaklaşımlar, Keziban Avcı, Editör, Gazi Kitapevi, ss.151-178, 2019

MERSİN’İN DENİZ TURİZMİ KAYNAKLARI: PLAJLAR, MARİNALAR, LİMANLAR

AKILLI DESTİNASYON MARKALAMASI KENTİN TURİZMLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASINA 3600 BAKIŞ MERSİN ÖRNEĞİ, Dr. Mehmet Cihan YAVUZ, Editör, Detay Yayıncılık, ss.155-174, 2019

Ansiklopedide Bölümler