JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi


BİRDİR K., BUZCU Z.

Cag University Journal of Social Sciences, cilt.11, sa.1, ss.1-19, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Cag University Journal of Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1-19

Özet

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye?de son yıllarda alternatif bir turizm türü olarak gelişmekte olan, genelde sağlık turizmi, özelde ise hızlı bir gelişme gösteren medikal turizmin Türkiye?deki durumunun irdelenmesi ve JCI akreditasyon belgesine sahip olan sağlık kuruluşlarının web sitelerinin incelenmesidir. Dünya genelinde internet üzerinden yapılan aramalar % 4,5 oranında sağlık ile ilgilidir. Sağlık kuruluşlarının web sitelerinin kalitesi medikal turizmin gelişmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada JCI akreditasyon belgesine sahip sağlık kuruluşlarının web sitelerinin içerikleri Maifredi vd. (2010) tarafından geliştirilen ölçek ile analiz edilmiştir. Ölçek teknik faktörler, hastane bilgileri ve hizmetleri, kabul ve sağlık hizmetleri, interaktif çevrimiçi hizmetler ve dış faaliyetler olmak üzere beş boyut ve 85 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğin 0,853 ile yüksek derece güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada dikkat çeken bazı önemli bulgular arasında yabancı dillerde hastanelerin web sitelerine girme oranı, hastanelerin konumları ve iletişim konularında bilgi verme oranı, anlaşmalı kurumların sunulması ve internet üzerinden randevu olanaklarının bulunması oranı yüksek bulunmuştur. Ancak hastanelerin, hizmetlerinin ücretleri ve maliyetleri konusunda bilgi vermedikleri görülmüştür.
This study's main purpose is to investigate the state of health tourism in general and fast-growing medical tourism in particular which are the developing alternative forms tourism in Turkey in recent years and to evaluate websites of health organizations having JCI accreditation certificate.. Studys shows that almost 4.5% of search made on the internet worldwide is about health. Therefore, the quality of healthcare organizations? websites seems to be important for the development and growth of medical tourism. In this study, the content of websites of health institutions which have JCI accreditation certificate were analyzed with a scale developed by Maifredi et al. (2010). Scale consists of five parts listed as technical factors, hospital information and services, acceptance and health services, interactive online services and external activities and 85 questions. The scale used in the study was concluded to be highly reliable with 0.853. Among the findings which pointed out in the study; ratio of the entering into website of hospitals in foreign languages, rate of the information provided about hospital? location and contact information, ratio of presentation of the institutions working under an agreement and possibility of appointment over the internet have high rates. But it was indicated that hospitals didn?t provide information about fees and costs of hospital services.