General Information

Institutional Information

Unit
Tıp Fakültesi
Department
Dahili Tıp Bilimleri
Program
Göğüs Hastalıkları

Contact

Email
ysaygideger@cu.edu.tr
Web Page
https://www.saygidegerlab.com/
Office
Balcali Hastanesi 1. Kat
Address
ÇÜ Tıp Fakültesi Göğüs hastalıkları AD Sarıçam ADANA