Covid-19 hastalarında Eozinofil / Lenfosit ve D-Dimer/ Fibrinojen oranlarının hastalık seyri ile ilişkisi


Saygıdeğer Y., Candevir A., Özkan H., Kömür S., Sancıoğlu Demir M.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.307-319, 2021 (Peer-Reviewed Journal)