Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PERSPECTIVES OF TEACHING CANDIDATES ON ALTERNATIVE FOREIGNLANGUAGE TEACHING METHODS

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VIII, Adana, Turkey, 07 January 2023

Pragmatic Valence and its Effect on Language

Universidad 2018 11no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018, Cuba, vol.-, pp.1

KÜLTÜR MİRASI OLARAK PAZAR(CI) DİLİ /BAZAAR VENDORS LANGUAGE AS CULTURAL HERITAGE

IV-EUROASIAInternational Congress on Multidisciplinary StudiesAugust 25-28, 2019 / Shymkent, Kazakhstan, Simkent, Kazakhstan, 25 - 28 August 2019, pp.56-63

TÜRKÇE VE ALMANCADA DURUM YA DA HÂL

CUDES 20199.Current Debates in Social Sciences, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 May 2019, pp.129-136 Creative Commons License

Dilbilimsel Psiko Dramaturji Yöntemindeki Maskeli Yaklaşımın Konuşma Becerisine Etkisi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.775

THE TURKISH NOUN CLAUSES FORMED WITH “VAR” AND “YOK” AND THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THEIR TRANSLATION TO GERMAN

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, vol.8, pp.17-30

DİLBİLİMSEL AÇIDAN TÜMCE ANALİZİ: TÜMCE TANIMLAMALARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

ICOPEC 2017: 8. International Conference of Political Economy, June 28-30, Belgrade / Serbia., London, Canada, 28 - 30 June 2017, vol.2017, pp.85-94

BAĞIMSAL DİLBİLGİSİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA SIFATLARIN BİRLEŞİM DEĞERİ

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Rome, Italy, 20 - 23 April 2017, vol.1, pp.232

Books & Book Chapters

PSİKOLOJİNİN ALTERNATİF YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE ETKİSİ

in: Schriften zur Sprache und Literatur VI, Tahir Balcı,Munise Aksöz,Ali Osman Öztürk, Editor, Çizgi Kitapevi, İstanbul, pp.74-81, 2022

Ç.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMDE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR V, Tahir Balcı,Ali Osman Öztürk,Munise Aksöz, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.200-213, 2021 Creative Commons License

SÖZLÜK YAZMA SÜRECİ VE ALMANCA ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK EĞİTİM

in: Schriften Zur Sprache und Literatur IV, Tahir Balcı,Ali Osman Öztürk,Munise Aksöz, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.51-62, 2020

ALMANCA BAŞARI ANLAMSIZLIK ÖLÇEĞİ?NİN (ABAÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

in: Schriften zur Sprache und Literatur IV / Dil ve Edebiyat Yazıları IV, BALCI,T. ÖZTÜRK,A. O,AKSÖZ,M., Editor, Ijopec Publıcatıon, London, pp.439-455, 2020 Creative Commons License

Meinungen und Einstellungen zu den Sprachfertigkeiten: Ergebnisse der verschiedenen Jahrgaenge an der Abteilung Lehramt Deutsch

in: Schriften zur Sprache und Literatur III, Balcı T, Öztürk A.O., Serindağ E., Editor, Ijopec, Londra, pp.153-167, 2019

Dilbilimsel Bir Olgu Olarak Pazar Dili

in: Schriften Zur Sprache und Literatur III, Tahir Balcı,Ali Osman Öztürk,Ergün Serindağ, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.77-82, 2019

EDİMSEL BİRLEŞİM DEĞERİ VE ÇEVİRİYE YANSIMASI

in: Schriften zur Sprache und Literatur II, Balcı T., ÖZTÜRK A. O., SERİNDAĞ, E., Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.104-111, 2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ORTAMINDAKİ DİL EDİMLERİ

in: Schriften zur Sprache und Literatur, BALCI, T. HOLZAPFEL, O. SERİNDAĞ, e., Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.283-296, 2017 Creative Commons License

BAĞIMSAL DİLBİLGİSİ BAĞLAMINDA TÜRKÇE VE ALMANCADA SIFATLARIN BİRLEŞİM DEĞERİ

in: SCHRIFTEN ZUR SPRACHE UND LITERATUR Dil ve Edebiyat Yazıları, TAHİR BALCI,OTTO HOLZAPFEL,ERGÜN SERİNDAĞ, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.148-160, 2017

Vecihi Timuroğlu’nun Mustafa Kemal Atatürk’ü

in: Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu, Munise Yıldırım, Mesut Özcan, Editor, Kalan Yayınları, 2016

Other Publications