Yabancı Dil Eğitiminde Fabl


YILDIRIM M. , DARANCIK Y.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.34, pp.127-136, 2007 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 34
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.127-136

Abstract

An den Fremdsprachenabteilungen werden verschiedene literarische Texte im Seminar interpretiert. Hier ist das Hauptziel nicht nur die Vermittlung der Besonderheiten der literarischen Gattungen, sondern auch das Verständniss bei den Studierenden zu erlangen. Für einen Studenten, der die Sprache neu erlernt, ist es schwierig die Hinderbedeutung des literarischen Textes herauszufinden. Die Fabel, die in der Türkei meistens in die Kinderliteratur eingestuft und als Tiermärchen benannt wird, ist eigentlich eine Gattung, die für Erwachsene geschrieben worden ist und deren Hinterbedeutung für die Verständigung des Textes interpretiert werden muss. Deswegen ist es für einen Fremdsprachenlerner schwierig diese zu verstehen. Um dem Fremdsprachenlerner die Fabel verständlich zu machen, muss man verschiedene didaktische Methoden anwenden. Dafür gibt es verschiedene "Alternative Methoden", wie z.B. Szenische Interpretation, Drei Ebenen der Textannäherung, Produktive Hermeneutik, Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. In diesem Artikel wird der Handlungs-und produktionsorientierter Literaturunterricht angewandt. Der Handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht beinhaltet sehr verschiedene Übungstypen, die in einem Fremdsprachenunterricht leicht angewendet werden können, z.B. Parallel-, Gegen- und Zwischentexte schreiben, einen Text in einen Zeitungsartikel umwandeln, eine Figur der Handlung anklagen und verteidigen usw. Hier wird die Text-Bild Collage in zwei Ebenen dargestellt. Erstens die Darstellung der Fabeltexte durch Text-Bild Collagen im Fach Deutsch als Fremdsprache. Zweitens die Erklärung der Besonderheiten der Fabel an der Deutschabteilung im Seminar 'Kurze Geschichten'.

Yabancı dil eğitimi veren Ana Bilim Dallarındaki derslerde, değişik edebi metin türleri irdelenmektedir. Buradaki birinci amaç edebi metin türlerini öğretirken ya da irdelerken türün özelliklerini ortaya çıkartmaktan çok, metnin anlaşılmasını sağlamaktır. Dili yeni öğrenen bir öğrencinin art anlamı yoğun olan bir edebi türü anlaması oldukça zordur. Türkiye'de genelde çocuk edebiyatına indirgenen ve hayvan masalları olarak bilinen Fabllar, aslında büyüklere yönelik yazılan ve art anlamı bulunup çıkartılması gereken bir türdür. Bu nedenle dili yeni öğrenen biri metni anlamada zorlanacağı için, farklı yöntemler uygulanarak bu sağlanmaya çalışılmalıdır. Bunun için birçok alternatif yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı Sahnesel Yorumlama Yöntemi, Metne Üç Aşamalı Yaklaşım Yöntemi, Üretimsel Yorumbilim Yöntemi, Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretim Yöntemidir. Bu çalışmada Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretim Yöntemi ele alınacaktır. Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretim Yöntemi birçok farklı alıştırma türünü içinde barındırmaktadır. Örneğin paralel, zıt ve ek metin yazma, metni bir gazete haberi olarak yazma, eserde geçen kişiyi suçlama veya savunma gibi. Ancak bu çalışmada Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretim Yönteminin metin-resim kolaj alıştırma türü iki yönde ele alınacaktır. Biri ikinci yabancı dil olarak Almanca'da metin-resim kolaj çalışmasının fabl türü üzerinde uygulanması, diğeri Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında yürütülen, kısa anlatı türleri dersinde fabl türünün özelliklerini öğretmek amaçlıdır. Öğrencilerle yapılan metin-resim kolaj çalışmalarında ne gibi olumlu ya da olumsuz yönlerin ortaya çıktığı saptanacaktır. Bunun dışında yeri geldikçe Eylemsel ve Üretimsel Yazın Öğretim Yönteminin kendi içinde barındırdığı diğer alıştırma çeşitlerine de yer verilecek ve göndermede bulunulacaktır.