Almanca Yazın Terimleri Sözlüklerinde "Somut Şiir"in Tanımı


Balcı U., DARANCIK Y.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.101-116, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 34
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.101-116

Özet

Yazın terimleri sözlükleri, eğitim sürecinin ilk aşamasından başlayıp en yüksek aşamasına kadar birçok eğitim kurumunda demirbaş kaynaklar olarak kullanılmaktadır. Bu sık kullanım, bu eserlerin önemini arttırmaktadır. Ancak, daha önce yapılan çalışmalar, birçok yazın teriminin birbirleriyle karıştırıldığını, benzer tanımların farklı terimler için kullanıldığını, kısacası terimler arasındaki farkın kesin çizgilerle ortaya konmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, okuyucuya terimlerle ilgili kesin bilgiler verilmemekte, tersine tanımlamalar kavram karmaşasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, belirtilen durumun irdelenmesi üzerine yoğunlaşılacak ve Almanca yazın terimleri sözlüklerinde "somut şiir" (Konkrete Poesie) kavramı nasıl tanımlanmaktadır? Somut şiire yakın yazın kavramları arasındaki farka nasıl yer verilmektedir? Somut şiir hangi yazın terimleriyle karıştırılmaktadır? gibi sorulara yanıt aranacaktır.