Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Urban memory and planning: investigating the use of oral history

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.27, sa.4, ss.802-817, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modernleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri:İzmir ve Selanik Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Uluslararası Yerel Yöneti̇mler Demokrasi̇ ve İzmi̇r SempozyumuInternational Symposium: Local Government, Democracy and İzmir, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri

Local Government, Democracy, and Izmir (Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu), İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.22-23

Conflicts of Change in the Cities: Replacement and Belonging

LIVENARCH VI-2019: Replacing Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019

Waterfront development in Eastern Mediterranean port cities from the nineteenth to twentieth centuries

International Conference: “Port cities and maritime routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th – 21st century), Atina, Yunanistan, 22 - 24 Kasım 2018

Kentsel Mekanın Biçimlendirilmesinde Sözlü Tarihin Kullanımı

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.693-696

Akdeniz’de Değişen Kentsel Mekan: On Dokuzuncu Yüzyıldan Yirminci Yüzyıla Doğu Akdeniz Liman Kenti

The Mediterranean In Motion (Devinen Akdeniz Sempozyumu), İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.64-65

Kent Kimliğinin Kentsel Bellekteki Mekansal Karşılıkları: Mersin Örneği

Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sözlü Tarih Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 11 Kasım - 12 Aralık 2016

Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekana Müdahale ve Kent Kimliğindeki Değişim

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015

Reshaping the urban waterfront in Eastern Mediterranean port cities

Resilience Urban Waterfront-International Seminar, Byblos, Lübnan, 27 Şubat 2015, ss.8

Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Şark Ticaret Yıllıkları Işığında Doğu Akdeniz Liman Kentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Alcala-De-Henares, İspanya, 1 - 05 Ekim 2013

Kent Kimliğini İnşa Süreci Olarak Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan: Mersin Örneği

VIIth International Cultural Studies Conference-Memory and Culture (Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu), Ankara, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.105-106

Kent Belleği İçin Bir Model Önerisi: Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 26 - 27 Mart 2010, ss.97-112

Commercial development in Mersin at the beginning of the twentieth century: Uray Street as the spine of commerce

Mersin, the Mediterranean world, and the twentieth century-intersecting trajectories, Mersin, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2008, ss.66-109

The Custom Square and Pier of Mersin: Changing Roles from Past to Present

Athens Institute for Education and Research (ATINER), Atina, Yunanistan, 9 - 12 Nisan 2009

Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Aralık 2008

On Dokuzuncu Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi

Mersin Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2008, cilt.1, ss.1002-1025

Historical Journey Back to Mersin’s Establishment Era

Maronite Conference, Mersin, Türkiye, 24 Ekim 2008

Mersin Yerel Tarih Grubu Deneyimi

Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar Türkiye’xxde Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2005, ss.339-342

Mersin Tarihi Kent Merkezi Kentsel Kültür Varlıkları Belgeleme Pilot Çalışması

Tarih İçinde Mersin Kolokyumu II, Mersin, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.143-159

Kitap & Kitap Bölümleri

The Port of Mersin from the Nineteenth Century to the Twentieth Century

Eastern Mediterranean Port CitiesA Study of Mersin, Turkey—From Antiquity to Modernity, Filiz Yenişehirlioğlu, Eyüp Özveren, Tülin Selvi Ünlü, Editör, Springer, Cham, ss.155-177, 2019

The Denizens’ Turn

Eastern Mediterranean Port CitiesA Study of Mersin, Turkey—From Antiquity to Modernity, Filiz Yenişehirlioğlu, Eyüp Özveren, Tülin Selvi Ünlü, Editör, Springer, Cham, ss.241-259, 2019

Cumhuriyet Modernleşmesi ve Mersin’de Kamusal Mekâna Etkisi

Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan, Ayşe Pelin Şahin Tekinalp, Mehmet Fatih Müderrisoğlu, Ünal Araç, Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.251-258, 2017

Osmanlı Modernleşmesinden Ulus-Devlete, Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Değişim ve Dönüşüm

Neden, Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, Betül Duman, İsmail Coşkun, Editör, Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.85-121, 2015

Towards Regeneration of a Mediterranean Port City: The Need for a Strategic Approach

New Faces of Harbour Cities, Şebnem Gökçen Dündar, Neslihan Karataş, Hilmi Evren Erdin, Piotr Lorens, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ss.133-156, 2014

Mersin’de İki Kamusal Mekan Üzerine Bir Mekan Kavramsallaştırması Denemesi

Mersin’den Mimarlık, Planlama, Tasarım Yazıları-Tamer Gök’e Armağan, Yasemin Sarıkaya Levent, Meltem Uçar, Editör, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, ss.137-160, 2013