Modernleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri:İzmir ve Selanik Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme


SELVİ ÜNLÜ T.

Uluslararası Yerel Yöneti̇mler Demokrasi̇ ve İzmi̇r SempozyumuInternational Symposium: Local Government, Democracy and İzmir, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye