Kent Kimliğini İnşa Süreci Olarak Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan: Mersin Örneği


SELVİ ÜNLÜ T.

VIIth International Cultural Studies Conference-Memory and Culture (Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu), Ankara, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013, ss.105-106

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.105-106