Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modernleşme ve Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri:İzmir ve Selanik Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Uluslararası Yerel Yöneti̇mler Demokrasi̇ ve İzmi̇r SempozyumuInternational Symposium: Local Government, Democracy and İzmir, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2019

Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Planlama Pratikleri

Local Government, Democracy, and Izmir (Uluslararası Yerel Yönetimler, Demokrasi ve İzmir Sempozyumu), İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.22-23

Conflicts of Change in the Cities: Replacement and Belonging

LIVENARCH VI-2019: Replacing Architecture, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019

Waterfront development in Eastern Mediterranean port cities from the nineteenth to twentieth centuries

International Conference: “Port cities and maritime routes in Eastern Mediterranean and Black Sea (18th – 21st century), Atina, Greece, 22 - 24 November 2018

Kentsel Mekanın Biçimlendirilmesinde Sözlü Tarihin Kullanımı

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.693-696

Akdeniz’de Değişen Kentsel Mekan: On Dokuzuncu Yüzyıldan Yirminci Yüzyıla Doğu Akdeniz Liman Kenti

The Mediterranean In Motion (Devinen Akdeniz Sempozyumu), İzmir, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.64-65

Kent Kimliğinin Kentsel Bellekteki Mekansal Karşılıkları: Mersin Örneği

Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sözlü Tarih Çalıştayı, Ankara, Turkey, 11 November - 12 December 2016

Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Mekana Müdahale ve Kent Kimliğindeki Değişim

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 17 April 2015

Reshaping the urban waterfront in Eastern Mediterranean port cities

Resilience Urban Waterfront-International Seminar, Byblos, Lebanon, 27 February 2015, pp.8

Osmanlı Modernleşmesi Sürecinde Şark Ticaret Yıllıkları Işığında Doğu Akdeniz Liman Kentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Alcala-De-Henares, Spain, 1 - 05 October 2013

Kent Kimliğini İnşa Süreci Olarak Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan: Mersin Örneği

VIIth International Cultural Studies Conference-Memory and Culture (Bellek ve Kültür VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu), Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.105-106

Kent Belleği İçin Bir Model Önerisi: Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.97-112

Commercial development in Mersin at the beginning of the twentieth century: Uray Street as the spine of commerce

Mersin, the Mediterranean world, and the twentieth century-intersecting trajectories, Mersin, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.66-109

The Custom Square and Pier of Mersin: Changing Roles from Past to Present

Athens Institute for Education and Research (ATINER), Atina, Greece, 9 - 12 April 2009

Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IV, Bursa, Turkey, 26 - 27 December 2008

On Dokuzuncu Yüzyılda Mersin’in Kentsel Gelişimi

Mersin Sempozyumu, Mersin, Turkey, 19 - 22 November 2008, vol.1, pp.1002-1025

Historical Journey Back to Mersin’s Establishment Era

Maronite Conference, Mersin, Turkey, 24 October 2008

Mersin Yerel Tarih Grubu Deneyimi

Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar Türkiye’xxde Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2005, pp.339-342

Books & Book Chapters

The Port of Mersin from the Nineteenth Century to the Twentieth Century

in: Eastern Mediterranean Port CitiesA Study of Mersin, Turkey—From Antiquity to Modernity, Filiz Yenişehirlioğlu, Eyüp Özveren, Tülin Selvi Ünlü, Editor, Springer, Cham, pp.155-177, 2019

The Denizens’ Turn

in: Eastern Mediterranean Port CitiesA Study of Mersin, Turkey—From Antiquity to Modernity, Filiz Yenişehirlioğlu, Eyüp Özveren, Tülin Selvi Ünlü, Editor, Springer, Cham, pp.241-259, 2019

Cumhuriyet Modernleşmesi ve Mersin’de Kamusal Mekâna Etkisi

in: Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları: Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na Armağan, Ayşe Pelin Şahin Tekinalp, Mehmet Fatih Müderrisoğlu, Ünal Araç, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.251-258, 2017

Osmanlı Modernleşmesinden Ulus-Devlete, Doğu Akdeniz Liman Kentlerinde Değişim ve Dönüşüm

in: Neden, Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, Betül Duman, İsmail Coşkun, Editor, Litera Yayıncılık, İstanbul, pp.85-121, 2015 Sustainable Development

Towards Regeneration of a Mediterranean Port City: The Need for a Strategic Approach

in: New Faces of Harbour Cities, Şebnem Gökçen Dündar, Neslihan Karataş, Hilmi Evren Erdin, Piotr Lorens, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.133-156, 2014

Mersin’de İki Kamusal Mekan Üzerine Bir Mekan Kavramsallaştırması Denemesi

in: Mersin’den Mimarlık, Planlama, Tasarım Yazıları-Tamer Gök’e Armağan, Yasemin Sarıkaya Levent, Meltem Uçar, Editor, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, pp.137-160, 2013

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals