Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaçağ Mille-Fleur Tapestrylerinin Özellikleri ve Tek Boynuzlu At Sembolizmi

2. ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU 28-30 Eylül 2022, Van / Türkiye, Van, Turkey, 28 - 30 September 2022

Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi’nde Bulunan Peşkir ve Çevrelerin Teknik ve Sanatsal Özellikleri

Latin Amerika 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, New York, United States Of America, 6 - 07 August 2022, pp.3-15

Çağdaş Tekstil Sanatında Kadın Figürü

7. TARAS ŞEVÇENKO ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 24-25 November 2021, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2021

TAPESTRY SANATININ DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN GERÇEKLİKLERE TEPKİSİ

ARİTMİ – IARTSYMP 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 16 November 2021

Zaman Kavramı Olarak Süreç Sanatı ve Tekstil İlişkisi

4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu 14-18 Nisan 2021(Uluslararası Hakemli Organizasyon), Muğla, Turkey, 14 - 18 April 2021, pp.292

BEDEN FENOMENİ’NİN LAIMA ORŽEKAUSKIENĖ’NİN TEKSTİL ESERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tekstil, Moda, Sanat, Tasarım Sempozyumu 19-20 Kasım / İstanbul., İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2020

GÜNÜMÜZDE TEKSTİLİN MEKÂN TANIMLAYICI OLARAK KAMUSAL ALANLARDA KULLANIMI

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.125

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TÜRK KÜLTÜRÜNDE KULLANILAN EL DOKUMA SANATLARI MOTİFLERİNİN SEMBOLİK ANLAMLARI VE DEĞİŞİM SÜREÇLERİ

VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folklorü Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.415-423

Giyilebilir Sanatta Hacim Öğesi ve Yeni Eğilimler

2nd International Art Symposium, Version 21, Muğla, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.25-38

Bauhaus Ekolündeki Tekstil sanatçı Öğretmenlerin Avrupa dan ABD ye Göçü

Göç, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, II.Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 October 2016

Tapestry den Lif Sanatı na

D.E.Ü.G.S.F. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM KONGRESİ, İzmir, Turkey, 20 - 25 October 2015, vol.2, pp.8-13

Tapestry Dokumaların Geleneksel Anadolu Kilimleriyle Karşılaştırılması

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 November 2009, vol.1, pp.296-306

Books & Book Chapters

Süreç Sanatı Pratiklerinin Tekstil Malzeme Üzerinden Aktarımı

in: Disiplinlerarası Sanat ve İletişim Araştırmaları II, Alıcı Birgül, Oskay Nazan, Editor, Literatürk academia, Adana, pp.105-142, 2023

Metrics

Publication

26

Citiation (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals