Günümüzde Tekstilin Mekân Tanımlayıcı Olarak Kamusal Alanlarda Kullanımı


Creative Commons License

Arabalı Koşar S. T. , Gürani F. Y.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.42, pp.105-128, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 42
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.105-128

Abstract

Günümüzde tekstil, kamusal alanlarda yapısal malzeme, mekan

örtücü veya mekan yaratan eleman olarak kullanılmaktadır. Kamusal

alanlarda yer alan bireysel ve toplumsal yaşamı kolaylaştıran, bireyler arası

iletişimi sağlayan, mekana işlevsel ve estetik açıdan anlam kazandıran tekstil

malzeme ile mekan yaratan elemanlar çalışmanın odağını oluşturmaktadır.

Bu elemanların kamusal alana kazandırılmasında sanatçıların katkıları

oldukça fazladır. Sanatçılar tasarım anlayışlarını, oluşturulan yeni mekanlara

yansıtırlar. Böylece, farklılaşan yeni kamusal alan, kentsel yaşamın birer

 parçası haline gelir. Tekstil malzeme ile oluşturulan mekanlar kentsel

yaşamın sorunlu negatif yapısına, pozitif renkli alternatif önermeler sunarlar.

Bu çalışmada, insana yakın bir malzeme olan tekstilin, günümüzde

teknik olarak geleneksel ancak kullanım olarak farklılığını ortaya koyan,

kamusal alanda gerçekleştirilen tekstil enstalasyon örneklerine yer

verilmiştir. Kamusal alanda gerçekleştirdikleri sanatsal pratikleriyle dikkat

çeken Toshiko Horiuchi Macadam ve Orly Genger’in mekan tanımlayan

tekstil enstalasyonlarının sanatçı ve izleyici, eser ve izleyici arasındaki ilişkisi

baz alınmıştır. Çalışmada, tekstilin kamusal alanda insanlar üzerinde işlevsel,

estetik, psikolojik ve sanatsal anlamda nasıl bir etki yarattığı

değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışma zaman zaman görsel kültür okuması

şekline dönüşmüştür.