Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DRYING PARAMETERS OF ORANGE PULPS AT HOT AIR, INFRARED RADIATION AND HOT AIR ASSISTED INFRARED RADIATION DRYING

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, no.1, ss.6638-6643, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kesikli Mikrodalga Uygulamasının Kuruma Süresi, Enerji Tüketimi ve Renk Kalitesi Üzerine Etkisi

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGSİ, cilt.16, ss.56-64, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EVALUATED OF ORANGE PULPS DRIED BY DIFFERENT METHODS AND TEMPERATURE FOR DAIRY DIETS

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, cilt.1, no.1, ss.33-35

Microwave Drying of Orange Peels and Its Mathematical Models

12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014), Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014, cilt.2014-10, no.4, ss.329-334

SELECTION OF MODELS FOR MICROWAVE AND HOT AIR DRYING OF LAUREL BERRY

12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014), Nevşehir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014, cilt.1, no.1

Güneş enerjisiyle kurutma sistemlerinde ısı depolama uygulamaları

VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, ss.644-651

Güneş enerjisiyle kurutma sistemlerinde ısı pompası kullanımı

VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 05 Aralık 2010, ss.652-659

Evaluation of efficiency for solar cooker using energy and exergy analyses

Proceedings of International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaristan, 26 Mayıs - 28 Nisan 2004, ss.375-383

Plastik örtülü seralarda fiziksel ısı depolama yöntemlerinin uygulanması

Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi, Samsun, Türkiye, 14 - 16 Ekim 1992, cilt.1, ss.443-451