Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gentamisin ile nefrotoksisite oluşturulan sıçanlarda Cyclotrichium niveum’xxun koruyucu etkisi.

25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 November 2019

Sıçanlarda gentamisin ile oluşturulan nefrotoksisite üzerine rho kinaz inhibitörü fasudil ve/veya l-arginin etkisi.

25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, Turkey, 4 - 07 November 2019

Traditional and Medicinal Uses of Sambucus ebulus(Dwarf Elderberry)

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Turkey, 22 - 24 August 2019, pp.138-141

Karahindiba (Taraxacum officinale Weber) Bitkisinin Geleneksel ve Tıbbi Açıdan İncelenmesi

XI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019, pp.34

Dioscorides’in Materia Medica’sındaki Geofitler

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.34

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum harmala L) Bitkisinin Tütsü Olarak Kullanımı

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.64

Materia Medica İçerisindeki Doğu Akdeniz Droglarının Günümüzdeki Kullanımlarının Araştırılması

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.58

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 October 2016, pp.37

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 4 - 06 October 2016, pp.37

Plants used for folk medicine in the plateau Goller (Adana-Turkey) and close villages

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.97

Türkiye’nin Soğanlı Bitkileri ve Eczacılıktaki Önemi

Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.10

Muscari neglectum Guss. Türünün Bazı Ekstrelerinin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Nevşehir, Turkey, 28 May - 01 June 2014, pp.56

Ethnobotanical uses of Hyacinthaceae family in Turkey

XI. International Ethnobotany Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2013

Investigations on endemic Veronica thymoides subsp. pseudocinerea

XI. International Ethnobotany Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2013

Kahramanmaraş Dağlarından Bahçelere Gösterişli Geofitler

V. Süs Bitkileri Kongresi, Yalova, Turkey, 6 - 09 May 2013 Sustainable Development

Andırın Kahramanmaraş İlçesinde Kullanımı Olan Bazı Bitkilerin Yöresel Adları

XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2012, pp.26

Uses of two related petaolid monocots Genera (Bellevalia and Muscari) in Turkey

XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, Antalya, Turkey, 28 March - 01 April 2012

An Ethnobotanical Study in Southern Turkey; Wild Plants Used as Economic Purpose in Andırın, Kahramanmaraş

5. Congress of Pharmacy of Macedonian with International Participation, Ohrid, Macedonia, 21 - 25 September 2011, vol.57, pp.221

A Turrill?s Species: Veronica turrilliana Stoj. & Stef. in European-in Turkey

5th Balkan Botanical Congress, Belgrad, Serbia And Montenegro, 7 - 11 September 2009, pp.40

Books & Book Chapters

Kahramanmaraş’ın Geofitleri II

Renk Ofset Matbaacılık, Kahramanmaraş, 2017

Geçmişten Günümüze Anadolu Ve Çukurova'da Bitkilerle Tedavi

in: İlkçağlardan Günümüze Çukurova Tıp Tarihi, Uygur, S.A., Uzel, İ., Editor, Karahan Kitabevi Yayınları, Adana, pp.56-61, 2016

Asparagaceae familyası Scilloideae alt familyası (Hyacinthaceae)

in: Kahramanmaraş'ın Geofitleri-I, Ok T., Editor, T.C. Orman Ve Su İşleri Kültür Bakanlığı Yayınları, Kahramanmaraş, pp.117-147, 2015

ASPRAGACEAE FAMİLYASI SCİLLOİDEAE ALT FAMİLYASI (HYACİNTHACEAE)

in: KAHRAMANMARAŞ IN GEOFİTLERİ I, TOLGA OK, Editor, T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Kahramanmaraş, pp.117-145, 2015

Türkiye Geofit Florasına Katkılar

in: Türkiye Geofitleri (3. Cilt), Kaya E., Editor, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Akademik Araştırmalar Yayınevi, Yalova, pp.543-552, 2014

Türkiye Geofit Florasına Katkılar

in: Türkiye Geofitleri Cilt 3, ERDAL KAYA, Editor, ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYIN EVİ, Yalova, pp.543-551, 2014

Soğanlı Bitkilerin Yetiştirilmesi Hakkında Genel Bilgiler

in: Üretici El Kitabı, Özhatay N., Editor, Promat, İstanbul, pp.29-36, 2011

Soğanlı Bitkilerin Yetiştirilmesi Hakkında Genel Bilgiler

in: Üretici El Kitabı, Neriman Özhatay, Editor, PROMAT Basım Yayın San. ve Tic. A. Ş., İstanbul, pp.26-34, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Yayınları Yayın No: 148, pp.44-44, 2018