Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Apelin and nutritional status in children on dialysis

RENAL FAILURE, cilt.36, ss.1233-1238, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Role of newborn nurses in newborn feeding

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.24, ss.158-165, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge and behavior of the pediatricians on rational use of antibiotics

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, cilt.4, ss.783-792, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of nutritional habits of obese children in toddler period and their families

Open Journal of Pediatrics, cilt.8, ss.158-177, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Premature Baby?s Nursing Care Plan

Open Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.8, ss.437-445, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sağlığı Tehdit Eden Ebeveynlik

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, Psikososyal Yönden Risk Altindaki Çocuk ve Ailelerde Hemşirelik Yaklaşımları Özel Sayısı, cilt.4, ss.109-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of Maternal Characteristics during Breastfeeding in Early Infancy Associated with Prolactin Levels and Breastfeeding LATCH Scores

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.10, no.1, ss.313-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde sağlık personelinin el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi

Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The nutrition education activity held at the Cumhuriyet Primary School in the town Özkonak in the province of Nevşehir in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, no.3, ss.731-0, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

COOP Adolescent Chart: A validity and reliability test in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, ss.34-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relation between pregnant adolescents? attitude about nutrition and weight gain during pregnancy and hemoglobin level

Open Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.3, ss.172-179, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebe Kadınlarda Depresyon Durumu ve Bunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.3, ss.39-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Çocuk Polikliniğine başvuran annelerin anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörlerin incelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, ss.23-30, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konya il merkezi birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire ve ebelerin Hepatit B Aşısıyla (HBV) ilgili bilgi ve uygulamaları

29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, Türkiye, ss.438

Konya il merkezi birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşire ve ebelerin penisilin allerji testi ile ilgili bilgi ve uygulamaları.

29th UMEMPS Congres Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, Türkiye, ss.439

Fatma Bengisu’nun Hemşire(Lik) Tekniği Kitabında Yer Alan Tedavi Uygulamaları - Treatment Methods in the Book Titled Nursing Technique by Fatma Bengisu

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneğinin 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

A Nursing Approach to Food Allergies

Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editör, Intech, Zagreb, ss.33-57, 2015

The Psychological Problems Seen in The Children of Divorced Parents and The Nursing Approach Concerning These Problems

Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editör, Intech, Zagreb, ss.91-115, 2015

Osteomyelitis and Nursing Management

Pediatric Nursing, Psychiatric and Surgical Issues, Öner Özdemir, Editör, Intech, Zagreb, ss.69-87, 2015

Çocuklarda Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları, Yaralanmaları ve Hemşirelik Bakımı.

Pediatri Hemşireliği, Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (Edts), Editör, Akademisyen, Adana, ss.699-740, 2013

Nutrition in Healthy Children

Contemporary Pediatrics, Öner Özdemir, Editör, Books International , Zagreb, ss.87-120, 2012

Administration and Dose of the Most Frequently Used Drugs in Paediatrics

Complementary Pediatrics, Öner Özdemir, Editör, Intech, Zagreb, ss.289-342, 2012

The Growth and Development in Healthy Child

Contemporary Pediatrics, Öner Özdemir, Editör, Books International , Zagreb, ss.121-152, 2012

İndeks ve Becerilerin Dizini

Clinical Nursing Skills&Technique. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Perry AG, Potter PA (Edts) Türkinaz Atabek Aştı, Ayişe Karaadağ (Çev. Edt), Editör, Nobel Kitapevi, Adana, ss.1545-1610, 2011