Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Validity and Reliability of Turkish Version of the Burn-Specific Pain Anxiety Scale.

Journal of burn care & research : official publication of the American Burn Association, vol.40, pp.818-822, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Effect of Lavender Oil on the Anxiety of Patients Before Breast Surgery.

Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, vol.34, pp.587-593, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

The Effect of Education on the Anxiety Level of Patients Before Thyroidectomy

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, vol.34, no.2, pp.265-271, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Possible Effect of Video and Written Education on Anxiety of Patients Undergoing Coronary Angiography.

Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses, vol.34, pp.281-288, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

A review of postoperative pain assessment records of nurses

APPLİED NURSİNG RESEARCH, vol.38, pp.1-4, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Reasons for Clinical Breast Examination in Women Applying at a Cancer Screening Center in Erzurum

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.12, no.9, pp.2311-2315, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

SATISFACTION OF PATIENTS STAYING IN DAY SURGERY CLINIC FROM NURSING SERVICES

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, no.2, pp.438-443, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Depression and hopelessness in Turkish patients with cancer undergoing chemotherapy

JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, vol.6, no.2, pp.105-110, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier identifier

Kemoterapi Alan Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesi

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.28, pp.628-634, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effect of music on preoperative anxiety in men undergoing urogenital surgery

AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING, vol.26, no.2, pp.46-54, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.819-827, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Cerrahi Geçiren Hastaların Erken Dönem Konfor Düzeyleri

KSU Medical Journal, vol.16, no.3, pp.401-406, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Information and Support Needs of First-Degree Female Relatives of Breast Cancer Patients

Çukurova Anestezi ve Cerrahi Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.138-147, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Hemşireler ile Hastalar Arasındaki İletişim Sorunları ve Beklentiler: Nitel Bir Araştırma*

JOURNAL of HEALTH and NURSING MANAGEMENT, vol.8, no.2, pp.171-180, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Patient satisfaction on nursing care: the case of in day surgery

Cukurova Medical Journal, vol.46, no.2, pp.663-669, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Gastrointestinal Sistem Odaklı Kanser Cerrahisinde Evde Bakım

Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine, vol.6, no.1, pp.44-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evaluation of approaches to pain after surgery

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.46, no.2, pp.670-676, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Assessment of Postoperative Pain Intensity Using Different Pain Scales

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.13, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Nurse's Place in Global Combat Against Coronavirus

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.370-374, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

New Coronavirus Disease, It's Prevention, Protection Measures and Roles of Nurse's in Treatment

Turkiye Klinikleri J Health Sci., vol.6, no.1, pp.120-127, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımında Kullanılan Kuram ve Modeller

Archives Medical Review Journal, vol.29, no.2, pp.150-161, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Nail Polish on Pulseoximeter?s Measurements in Healthy Individuals

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.12, no.2, pp.1144-1147, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

AN ASSESSMENT OF MARITAL ADJUSTMENT AND SEXUAL FUNCTIONS OF WOMEN WORKING IN SHIFTS IN HEALTHCARE

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, vol.5, no.1, pp.73-88, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Böbrek ve İdrar Yolları Tümörlerinde Cerrahi ve Bakım.

Turkiye Klinikleri Surgical Nursing, vol.4, no.2, pp.115-122, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Pain and Anxiety in Burn Patients

İnternational journal of caring science, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Assessment of Learning Needs in Patients Hospitalized In the General Surgery Clinic

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.10, pp.764-770, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Stoma torbası deneyiminin hemşirelerin farkındalıkları üzerine etkisi

Journal of Human Sciences, vol.14, no.3, pp.2208-2218, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ YAŞAM KALİTELERİ ve ETİK DUYARLILIKLARI

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.21-26, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

NÖROŞİRÜRJİ HASTALARININ AMELİYAT ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, no.1, pp.17-21, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

SEZARYEN AMEL?YATI OLAN LOHUSALARDA PROGRES?F GEV?EME EGZERS?ZLER?N?N AĞRI KONTROLÜ ÜZER?NE ETK?S?

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.58-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Breast Cancer Risk Assessments on Nurses

international journal of caring science, vol.9, no.2, pp.409-414, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Investigating the Stress Level of Nurses Working at Emergency Care Services: A Pilot Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.8, no.2, pp.420-426, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğun Bakım Hastalarında Uyku Sorunu ve Hemşirelik Yaklaşımı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, no.15, pp.50-51, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik mesleğinin geleceği: Öğrencilerin Beklentileri

Bozok Med J, vol.4, no.1, pp.33-40, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yara Bakımında Bal ve Maggot Kullanımı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.29, no.3, pp.79-86, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

ÖĞRENCİLERİN CİNSEL MİTLERİNİN İNCELENMESİ

OURNAL OF ANATOLIA NURSING AND HEALTH SCIENCES, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation Of The Mental Condıtıons Of Students İn The Health School.

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.11, no.3, pp.325-330, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin fiziksel tespit uygulaması konusundaki bilgi ve uygulamaları.

Hastane ve Yaşam, vol.7, no.57, pp.68-78, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Becerileri İle Öz Duyarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.4, pp.69-75, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğun bakım hastalarının duyusal girdi sorunlarında tamamlayıcı tedaviler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerinin incelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Postoperatif ağrı yönetimi ve alternatif uygulamalar

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kanserli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessment of the risk factors of intraoperative pressure injury of patients

International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), İstanbul, Turkey, 09 September 2022

MASAJIN YENİDOĞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, vol.-, pp.1

DOĞUMA HAZIRLIKTA AQUA TERAPİ

i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, vol.-, pp.1

PERİNATAL DÖNEMDE PİLATESİN ETKİLERİ

i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, vol.-, pp.1

Practices and knowledge of intensive care nurses about the ICU Syndrome

3rd EfCCNa Congress&27th Aniarti Congress, Influencing Critical Care Nursing in Europe, Italy

Touching, music therapy and aromatherapy?s effect on the physiological situation of the patients in ICU

3rd EfCCNa Congress&27th Aniarti Congress, Influencing Critical Care Nursing in Europe, Italy

Endoskopi Hemşireliğinde Yeni Gelişmeler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.351-354

Kanserde Evde Bakım

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.360-362 Sustainable Development

Endoskopi Hemşireliğinde Yeni Gelişmeler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.351-354

Tonsillektomi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tamamlayıcı Yöntemler

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.346-348

Cerrahi Yoğun Bakım Hastalarında Nutrisyonel Destek Durumu

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.339-341

Damar içi Kateter ilişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.375-378

Robotik Cerrahide Hemşirelik Yaklaşımlar

3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.372-374

Bariatrik cerrahi sonrası hasta gereksinimleri ve taburculuk eğitimi

4.Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 28 February 2020 - 03 March 2019, pp.10-11

Gastrointestinal Sistem Odaklı Kanser Cerrahisinde Evde Bakım

4.Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 28 February - 01 March 2020, pp.11-12 Sustainable Development

Geleneksel Aile Planlaması Yöntemleri ve Acil Kontrasepsiyon

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 13 - 15 December 2019

İnfertilite Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 13 - 15 December 2019

Yaşlı Hastalarda Postoperatif Hemşirelik Bakımı

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 13 - 15 December 2019

Mastektomide Hasta Bakımı ve Eğitimi

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), 13 - 15 December 2019

Surgical Hand Washing Practices of Operating Room Staff: An Observational Study

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 3 - 06 October 2019

Communication and Expectations of Nurses with Patient and Patient Relatives

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 3 - 06 October 2019

Türk Erkeklerin Testis Kanseri ve Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin Bilgi ve Sağlık İnançları

3. ULUSLARARASI 11. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 3 - 06 October 2019 Sustainable Development

Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi El yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması

3.Uluslararası 11.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.12-13

Türk Erkeklerinin Testis Kanser ve Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin Bilgi ve Sağlık İnançları

3.Uluslararası 11.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019, pp.13-14 Sustainable Development

Cerrahi Kliniklerde Çalıs?an Hems?irelerin Hasta Güvenliği Kültürlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Nazik E. Ameliyathane Çalıs?anlarının Cerrahi El Yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalıs?ması

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

Akılcı İlaç Kullanımında Hemşirelerin Sorumlulukları

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 June - 03 March 2019, pp.411-412

Sağlıklı Yaşam için Reiki Kullanımı

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 June - 03 March 2019, pp.448-449 Sustainable Development

ventilatör İlişkili Pnömoni ve Önlemleri

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 June - 03 March 2019, pp.451-452

Müziğin Sağlık Üzerinde Etkileri

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 June - 03 March 2019, pp.441-442

KANITA DAYALI HEMŞİRELİK

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 March 2019

Zihinsel Engelli bireylerde hemşirelik yaklaşımı

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.164-169

Ameliyathanelerde Kesici-Delici Alet Yaralanmaları

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Hemşirelik eğitiminde teknolojik öğretim stratejileri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Hasta Eğitimi Yöntemleri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

AMELİYATHANELERDE KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.170-174

İşitme Engelli Bireylerde hemşirelik yaklaşımları

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Sağlıklı yaşam için reiki kullanımı

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1 Sustainable Development

Sağlıklı Yaşam İçin Reiki Kullanımı

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.116-124 Sustainable Development

Kanıta Dayalı Hemşirelik

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Akılcı ilaç kullanımında hemşirenin sorumlulukları

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Hasta eğitiminin önemi ve hemşirenin rolü

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Kanserli Hastada Ağrı Yönetimi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1 Sustainable Development

Müziğin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.133-140

Ventilatör İlişkili Pnömoni ve Önlemleri

Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.77-86

Postoperatif ağrıya yaklaşım

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Müziğin sağlık üzerindeki etkileri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

Ventilatör ilişkili pnömoni ve önlemleri

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.1

DOĞUMA HAZIRLIKTA AQUA TERAPİ

i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.-, pp.554-560

PERİNATAL DÖNEMDE PİLATESİN ETKİLERİ

1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.-, pp.925-931

Masajın Yenidoğan Sağlığı Üzerindeki Etkisi

i 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, vol.-, pp.703-706

Cerrahi Süreçte Çocuk Hastaya Yaklaşım

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 April 2018

CERRAHİ SÜREÇTE ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 May 2018, vol.-, pp.1-4

YANIK BAKIMINDA KULLANILAN TAMAMLAYICI TEDAVİLER

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 May 2018, vol.-, pp.1-4

Yanık Bakımında Kullanılan Tamamlayıcı Tedaviler

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.241-246

Vardiya Sistemiyle Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesinin I?ncelenmesi.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.642

KANITA DAYALI HEMŞIRELIK

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Ameliyat Sonrası Ağrı Şiddetinin Farklı Ağrı Ölçekleri İle Değerlendirilmesi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 06 November 2017, pp.1-3

YANIGA ÖZEL AGRI ANKSIYETE ÖLÇEGI?NIN TÜRKÇE GEÇERLIK VE GÜVENILIRLIK ÇALISMASI

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

OJENIN VE KINANIN SAGLIKLI KISILERIN PULSE OKSIMETRE ÖLÇÜMLERINE ETKISI

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.150

Kanıta Dayalı Hemşirelik

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

KANITA DAYALI HEMSIRELIK

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemsirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

QUALITY OF WORK LIFE AND ETHICAL SENSITIVITY OF NURSES

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.86

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ YAŞAM KALİTELERİ ve ETİK DUYARLILIKLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.1-10

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMINDAKİ YAŞAM KALİTELERİ ve ETİK DUYARLILIKLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017, pp.1-10

Pain and Anxiety in Burn Patients

ICON, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.113

COMPLEMENTARY THERAPIES USED IN LABOUR PAIN MANAGEMENT

The 24th World Congress onControversies in Obstetrics,Gynecology & Infertility (COGI), 10 - 13 November 2016

THE EFFECTS OF AROMATHERAPY IN CHILDBIRTH A REVIEW

The 24th World Congress onControversies in Obstetrics,Gynecology & Infertility (COGI), 10 - 13 November 2016

NURSES AND MIDWIVES DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL ETHICS CLIMATE PERCEPTION: A MULTICENTER STUDY

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),, Amsterdam, Netherlands, 11 - 13 November 2016, pp.166

P8 COMPLEMENTARY THERAPIES USED IN LABOUR PAIN MANAGEMENT

. The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.127

THE EFFECTS AND RESULTS OF INFERTILITY ON SEXUAL LIFE

The 24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.128

basınç ülseri tanılama önleme ve bakımı

15.uluslararası doğu akdeniz aile hekimliği kongrei 3. uluslararası doğu akdeniz hemşirelik kongresi, 26 - 29 May 2016

BASINÇ ÜLSERİ: TANILAMA, ÖNLEME VE BAKIMI

3.Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.-, pp.315-316

cAN BE USED VİTAL SİGNS AS VALİD İNDİCATORS TO ASSESS PAIN IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNITS?

8TH.WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAİN, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016, pp.106

cAN BE USED VİTAL SİGNS AS VALİD İNDİCATORS TO ASSESS PAIN IN NEUROSURGERY INTENSIVE CARE UNITS?

8TH.WORLD CONGRESS OF THE WORLD INSTITUTE OF PAİN, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016, pp.106

Ojenin Pulse Oksimetre Ölçümlerine Etkisinin Değerlendirilmesi

15.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.48

Ağrı Yönetiminde Refleksoloji

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

THE EFFECT OF EXERCISES ON PAIN AND VITAL SIGNS AFTER OPEN HEART SURGERY

7th European Operating Room Nurses Congress, Roma, Italy, 7 - 10 May 2015, pp.1

CASE REPORT- NURSING CARE FOR PATIENT WHO HAD LAPAROSCOPIC GASTRIC BY-PASS

7th Congress of European Operating Room Nurses Association, Roma, Italy, 7 - 10 May 2015, vol.0, no.0

Investigation of the psychological condition of women with mastectomy

7th European Operating Room Nurses Congress, Roma, Italy, 7 - 10 May 2015, pp.1 Sustainable Development

IDENTIFICATION OF MORAL SENSITIVITY OF EMERGENCY HEALTH TEAM

7th European Operating Room Nurses Congress, Roma, Italy, 7 - 10 May 2015, pp.1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinde Simülatör Kullanımının Öğrencilerin Beceri Geliştirmesine Etkisi.

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, vol.1, no.1

Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi.

1.Uluslarası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.1, no.1

Müziğin Endoskopi Uygulanacak Hastaların Anksiyeteleri Üzerine Etkisi

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, vol.1, no.1, pp.35

The effects of music therapy on pain, vital finding and oxygen saturation of patients that had undergone open heart surgery.

3rd EfCCNa Congress&27th Aniarti Congress, Influencing Critical Care Nursing in Europe, -, Italy, 9 - 11 October 2008, pp.1

Books & Book Chapters

Ağrı ve Kontrolü

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Hemşirelik Bakımı

in: Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım , Prof.Dr.Sevban ARSLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.151-179, 2021

İlkyardıma Giriş

in: Sağlık bilimlerinde İlk Yardım ve Uygulamaları, Doç.Dr.Sevilay ERDEN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.1-9, 2021

Cerrahi Kaynaklı Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri ve Yönetimi.

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I. , Prof. Dr. Ayla YAVA,Dr. Ögr. Üyesi Aynur KOYUNCU, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi. , Ankara, pp.8-11, 2021

Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri.

in: Sağlık bilimlerinde İlk Yardım ve Uygulamaları. , Doç.Dr.Sevilay ERDEN, Editor, Ankara Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.230-240, 2021

Yaş, Cinsiyet, Kültür ve Ağrı Algısı.

in: Ağrı ve Kontrolü. , Doç.Dr.Sevilay ERDEN, Editor, Ankara Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.23-28, 2021

Cerrahi Kaynaklı Asit-Baz Dengesizlikleri ve Yönetimi

in: Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt I. , Prof. Dr. Ayla YAVA,Dr. Ögr. Üyesi Aynur KOYUNCU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.26-29, 2021

Cerrahi Kaynaklı Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri ve Yönetimi.

in: Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II. , Prof. Dr. Ayla YAVA,Dr. Ögr. Üyesi Aynur KOYUNCU, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi. , Ankara, pp.8-10, 2021

Cerrahi Kaynaklı Asit-Baz Dengesizlikleri ve Yönetimi

in: Hemşirelikte Lisansüstü Temel Yeterlilik Soru Bankası Cilt II, Prof. Dr. Ayla YAVA,Dr. Ögr. Üyesi Aynur KOYUNCU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.29-31, 2021

Cerrahi Hasta Güvenliği

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram Beceri ve Modeller, Nermin Gürhan, Şengül Yaman Sözbir, Ülkü Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.433-443, 2020

Cerrahi enfeksiyonlar

in: Hemşirelik alanında kullanılan kavram becerileri ve modeller, Prof.Dr.Nermin GÜRHAN,Doç.Dr.Şengül YAMAN SÖZBİR,Doç.Dr.Ülkü POLAT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.385-392, 2020

Yanık bakımında kullanılan tamamlayıcı tedaviler

in: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Evşen Nazik,Sevban Arslan, Editor, akademisyen yayınevi, pp.241-246, 2018

CERRAHİ SÜREÇTE ÇOCUK HASTAYA YAKLAŞIM

in: II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı(Sağlık Bilimleri), Evşen Nazik,Sevban ARSLAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.214-226, 2018

A harfi

in: Hemşire Sözlüğü, Arslan S,Nazik E,Fırat S., Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.1-903, 2017

İlk Yardıma Giriş

in: Sağlık ve İlk Yardım, Yanardağ M., Yılmaz İ., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.81-108, 2017

Solunum Sisteminin Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

in: Sağlığın Değerlendirilmesi, Fatma Eti ASLAN, Editor, akademisyen tıp kitabevi, 2017

Hastane Enfeksiyonları ve Hemşirenin Rolü

in: Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, Yoldaşcan BE., Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.27-38, 2016

Hepatopankreatobiliyer Sistem Cerrahisinde Bakım

in: Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.513-530, 2016

Other Publications