Acil Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi


ŞAHİN Ö., ARSLAN S.

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri