Hemşirelerin Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi


ARSLAN S. , TAYLAN S. , GÖZÜYEŞİL E. , akıl y., İnce S.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri