Cerrahi Hemşireliğinde Hasta Bakımında Kullanılan Kuram ve Modeller


Creative Commons License

Şişman H., Arslan S.

Archives Medical Review Journal, vol.29, no.2, pp.150-161, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 29 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17827/aktd.544998
  • Title of Journal : Archives Medical Review Journal
  • Page Numbers: pp.150-161

Abstract

Nurses who undertake the task in the field of nursing which is a dynamic process, planning the care and determining the necessary nursing approaches perform the nursing care professionally based on the scientific basis of the surgical patient. In order for the surgical team to reach the expected targets in the patient, nurses have the responsibility to create a safe and effective environment in terms of the surgical team as well as the patient in terms of being perfect and effective functional. An important part of surgical nursing is to understand the necessity of care based on scientific basis, to understand the necessity of actions related to the realization of care and to decide when and how to start it. In addition, when appropriate flexibility is needed, it is important to use creativity in terms of maintaining technique, to maintain trust, to assess maintenance goals and cost. Profession specific theories improve professional decision making, develop knowledge and support professional ethical values as it develops clinical decision making and analytical thinking skills.The care model implemented during nursing interventions should be planned in a way to meet the needs of the family, focusing on individuality in a range ranging from competency to perfection. In this review, the theories and models used in surgical nursing are reviewed.

Dinamik bir süreç olan cerrahi hemşireliğinde, bakımı planlama, gerekli hemşirelik yaklaşımlarını belirleme yoluyla alanda görev üstlenen hemşireler, cerrahi hastasının bilimsel temele dayanan, profesyonel, hemşirelik bakımını gerçekleştirir. Cerrahi ekibin, hastada beklenen hedeflere ulaşmalarında, hemşirelerin kusursuz ve etkin fonksiyonel olmalarının yanı sıra hasta açısından olduğu kadar cerrahi ekip açısından da güvenli ve etkili çevre oluşturma sorumlulukları vardır. Cerrahi hemşireliğinin önemli bir bölümünü, bilimsel temele dayalı bakım, bakımın gerçekleştirilmesine ilişkin eylemlerin gereğini anlama, ne zaman ve nasıl başlatılacağına karar verme oluşturur. Ayrıca, duruma uygun esneklik gerektiğinde tekniği sürdürme açısından yaratıcılığı kullanma, güveni sürdürme, bakımın hedeflerini ve maliyeti değerlendirme aktiviteleri önemlidir. Mesleğe özgü kuramlar, klinik karar verme ve analitik düşünme becerisini geliştirdiği için mesleki otonominin kazandırılmasını, bilgi birikiminin gelişimini sağlar ve mesleki etik değerleri destekler. Cerrahi hemşireliği, uygulamalara ilişkin teknik beceri ile davranışların harmanlandığı, temel bir sorumluluk yüklenme, hasta bakımını, gerçekleştirme kadar, kritik düşünmeyi de gerektiren bir hemşirelik alanıdır. Hemşirelik girişimleri sırasında uygulanan bakım modelinin, yeterlilikten mükemmelliğe kadar uzanan bir yelpazede bireyselliğe odaklanmış, aile gereksinimlerini de karşılayacak biçimde planlanması gerekir. Bu derlemede cerrahi hemşireliğinde kullanılan kuram ve modeller gözden geçirilmiştir.