Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

 • 2018 - 2019 Assistant Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

 • 2014 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

 • 2008 - 2014 Researcher

  Manisa Viticulture Research Institute, Plant Health

 • 2000 - 2008 Research Assistant

  Cukurova University, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma

Non Academic Experience

 • 2008 - 2014

  Other Public Institution, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü

Courses

 • Undergraduate Mikoloji

 • Undergraduate Depolanmış Ürün Hastalıkları

 • Postgraduate Hasat Sonu Hastalıklar

 • Postgraduate Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması

 • Doctorate Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar

 • Undergraduate Bilimsel Eser Yazımı ve Sunu Teknikleri

 • Postgraduate Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar

 • Undergraduate Tarla Bitkileri Hastalıkları

 • Undergraduate Bitki Fungal Hastalıkları

 • Postgraduate Özel Bağ Hastalıkları

 • Postgraduate Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar

 • Undergraduate Bitki Fungal Hastalıkları

 • Undergraduate Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Mücadelesi

 • Postgraduate Özel Bağ Hastalıkları

 • Postgraduate Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması

 • Postgraduate Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar

 • Undergraduate Bilimsel Eser Yazımı ve Sunu Teknikleri

 • Undergraduate Mikoloji

 • Postgraduate Hasat Sonu Hastalıklar

Advising Theses