Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary hydatid cyst in the posterior thigh, and its percutaneous treatment

SKELETAL RADIOLOGY, cilt.47, ss.1437-1442, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuropathic pain: is it an underestimated symptom in systemic sclerosis?

Clinical rheumatology, cilt.37, ss.1845-1851, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Rare Diagnosis in a Patient With Pelvic Pain: Adnexal Schwannoma

CURRENT MEDICAL IMAGING REVIEWS, cilt.14, ss.484-486, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Better Renal Resistive Index Profile in Subjects with Beta Thalassemia Minor

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.27, ss.367-371, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of fetal hemoglobin levels on sickle cell anemia patients bone biochemistry

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.41, ss.362-366, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Double steal phenomenon secondary to innominate artery occlusion

JOURNAL OF MEDICAL ULTRASONICS, cilt.43, ss.435-438, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intensive care unit nurses' opinions about euthanasia

NURSING ETHICS, cilt.14, ss.637-650, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Giant renal hydatid cyst resembling a simple cyst: An intraoperative diagnosis

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.37, ss.457-459, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Rare Case of Iodide Mumps after Percutaneous Interventional Liver Transarterial Chemoembolization

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.8, ss.224-225, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kentsel Arama Kurtarma Birliklerinin Yerleşim Yeri Problemi Çözümünde Matematiksel Programlama ve Simülasyon Yaklaşımları: İstanbul Örneği

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.55-66, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of great saphenous vein variations with color doppler ultrasonography

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.9, ss.51-55, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin HemşirelikMesleğine İlişkin Görüşleri

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt.15, ss.58-67, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adana ilinde çeşitli hastanelerdeki 15 yıl ve üstü çalışma süresi olan hemşirelerin emekliliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi), cilt.8, ss.10-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği: Faktör yapısı, güvenirlik ve geçerlik çalışması

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, cilt.7, ss.33-39, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde aile ortamındaki stres etkenleri ve stresle başaçıkma yolları

ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ, cilt.4, ss.65-73, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuzla (ADANA) Bölgesinde Sıtma ve Anopheles sacharovi?nin İncelenmesi

Acta Parasitologica Turcica, cilt.4, ss.535-540, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orak hücreli anemilerde miR-141'in ekspresyonunun RT-PCR ile belirlenmesi

27. Ulusal biyokimya kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, cilt.40, no.1, ss.110

Orak Hücreli Anemilerde Let-7a'nın Ekspresyonunun RT-PCR ile Belirlenmesi

Klinik biyokimya derneği Kongre Lab EXPO2015, Elazığ, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2015, ss.21

LONGITUDINAL DATA ANALYSIS IN THE MODELING OF UNBALANCED REPEATED MEASUREMENTS

The 8th Conference of Eastern Mediterranean Region of International Biometric Society, Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015

BAYESIAN SAMPLE SIZE DETERMINATION IN DIFFERENT CONDITIONS

8th conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), Nevşehir, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.155

Hb SS ve Hb AA'lı olguların lökositlerinde miR-451a'nın ekspresyonu

XV. Ulusal Klinik biyokimya kongresi, Muğla, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.110

Analaysis of miR-320a and 320b expression levels in sickle cell anemia

International Symposium on Advances in Predictive and Personalized Medicine, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2015, ss.28

Do miR-29a and miR-96 have any effect up-regulation on Hb F levels?

IFCC WorldLab-Istanbul, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Haziran 2014, cilt.52, no.7, ss.861

Ethical Sensitivity of Nurses in Clinical Practices.

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, no.1, ss.175

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Kullanımına İlişkin Uygulamaları.

12. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.35

Comparative Experimental Study: Healing of CO2 lASER and Scalpel Wounds

Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Hollanda, Hollanda, 01 Eylül 2005, ss.12

Comparative Experimental Study: Healing of CO2 lASER and Scalpel Wounds

Joint Meeting of the Continental European Division (CED) and the Scandinavian Division (NOF) of the IADR, Hollanda, Hollanda, 01 Eylül 2005, ss.12