Geçerlik-Güvenirlik Çalışmalarında Sınıf İçi Korelasyon Katsayısına Dayalı Örnek Büyüklüğü Hesaplanma Oranı


YÜCEL S. P. , ALPARSLAN Z. N.

XVI. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 Ekim 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri