The effects of fetal hemoglobin levels on sickle cell anemia patients bone biochemistry


Creative Commons License

KÖKBAŞ U. , Yenilmez E. D. , TULİ A. , ALPARSLAN Z. N. , KAYRIN L.

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.41, no.5, pp.362-366, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 5
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.1515/tjb-2016-0052
  • Title of Journal : TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI
  • Page Numbers: pp.362-366

Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the possible roles of fetal hemoglobin levels on bone parameters in sickle cell anemia (SCA) patients. 

Methods: Blood samples taken from 56 SS and 47 control totally 103 subjects were included in this research work according to their fetal hemoglobin levels. Fetal hemoglobin, bone mineral density, bone specific alkaline phosphatase, calcium, osteocalcin, 25-OH vitamin D and hematological parameters were measured and analyzed in the study. 

Results: Statistical analysis showed that, lower bone mineral density and biochemical bone parameters significantly correlated with low fetal hemoglobin levels at SCA patients. 

Conclusion: It was concluded that fetal hemoglobin level is a good index for bone status in sickle cell anemia patients.

Amaç: Bu calışmanın amacı fetal hemoglobin seviyelerinin, orak hücre anemisi hastalarının kemik parametreleri üzerine olası etkisinin değerlendirilmesidir.

Metod: 56’sı SS, 47’si kontrol grubu olmak üzere 103 kan örneği, fetal hemoglobin düzeylerine göre çalışmaya dahil edildi. Çalışmada fetal hemoglobin, kemik mineral yoğunluğu, kemik spesifik alkalen fosfataz, kalsiyum, osteokalsin, 25-OH vitamin D ve hematolojik parametreler analiz edildi.

Bulgular: İstatistiksel analizler, duşuk kemik mineral yoğunluğu ve biyokimyasal kemik parametrelerinin orak hücre anemisi hastalarında fetal hemoglobin seviyeleri ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Orak hücre anemisi hastalarının kemik durumunu için fetal hemoglobin seviyesinin iyi bir parametre olduğu belirlenmiştir.