Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XBRL ile Finansal Kodlamada Türkiye'nin Hazırbulunuşluk Seviyesi Üzerine Bir İnceleme

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.193-223, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Getirilen Finansal Raporlama Standartlarının Etkileri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.299-310, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analitik İnceleme Prosedürlerinin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.76-88, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bağımsız Denetimde Kamu Gözetim Kurumunun Rolü ve Kurumdan Beklentilerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.45-57, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi İki Farklı Devlet Üniversitesinde Karşılaştırma

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, ss.71-84, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Tabloların Sunumunda XBRL Kullanımı ABD Örneği ve Türkiye de Uygulanabilirliği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.69-82, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çukurova University Institute of Social Sciences, cilt.18, no.1, ss.343-358, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Denetim Firmalarının Karşılaşabilecekleri Ahlaki Sorunlar ve Bir Saha Araştırması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.403-420, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ENRON Olayı: Muhasebe Hilesi mi, Sistem Hatası mı?

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.20-39, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YTL? na Geçiş Aşamasında Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi

Yaklaşım Dergisi, cilt.148, ss.677-690, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Denetçinin Örgüt İçerisindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından Önemi

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.11, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Uluslu Şirketlerin Muhasebe Yapıları ve Muhasebe Uygulamalarını Etkileyen Yapısal Faktörler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.23-43, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri