YTL? na Geçiş Aşamasında Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi


SAĞLAR J.

Yaklaşım Dergisi, cilt.148, ss.677-690, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 148 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Yaklaşım Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.677-690

Özet

1981-2002 yılları arasında TL’nin satın alma gücü mevcut enflasyon nedeniyle sürekli olarak düşmüş ve ardından Lira dünya gözünde prestij kaybetmiştir (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2004:4). Enflasyonun neden olduğu bu değer düşüklüğüne paralel olarak banknot küpürlerindeki sıfırlarda da zaman içinde büyük bir artış gözlenmiştir. Banknotlardaki bu büyük artışın sonucunda paradan sıfır atılması gündeme gelmiş ve 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanun” 31.01.2004 tarihinde kabul edilerek Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Bu Kanun doğrultusunda 01.01.2005 tarihinden itibaren TL’den altı sıfır atılmak suretiyle Yeni Türk Lirası (YTL) kullanılmaya başlanmıştır.

Bu gelişmenin hesapların takibi, kaydı ve raporlanması hususlarında kolaylık sağlayacağı aşikardır. Ancak, bu olumlu beklentilerin yanı sıra YTL’ye geçiş aşamasında bazı olumsuz durumlarla karşılaşmak da olasıdır. Özellikle muhasebe kayıtlarında karşılaşılabilecek bu olumsuzluklar için “Yeni Türk Lirasına Geçişte Özel Muhasebe Alanında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri Taslağı” gündeme gelmiş ve bu doğrultuda 13 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 06.10.2004 tarih 25605 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de de dikkate alınan olumsuzluklardan biri de Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizinde karşılaşılabilecek sorunlardır.

Bu çalışmada öncelikle YTL’ye geçiş süreci ile birlikte dikkate alınacak düzenlemelere ve muhasebe alanında karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiştir. Bu bağlamda Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizinde karşılaşılacak olumsuzluklar değerlendirilmiş ve bu çerçevede işletmelerin 2005 dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi kapsamında yapmaları gereken işlemlerle ilgili bir örnek verilmiştir.