İç Denetçinin Örgüt İçerisindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından Önemi


SAĞLAR J. , TUAN A.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.11, ss.1-15, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.1-15

Özet

İç denetçinin önem derecesini belirtmek için kısa ve anlamlı bir ifade olarak “iç denetim yöneticilerin gece rahat uyumasına yardımcı olur” denilmektedir. Bu ifade, iç denetimin işletme yönetimi açısından taşıdığı değeri açık bir biçimde vurgulamaktadır. Çünkü, iç denetim faaliyetleri, işletme içi uygulamaların işletme yönetimi tarafından belirtilen politika ve prosedürlere uygunluğunu araştırmak suretiyle daha etkin ve verimli bir yönetimin oluşmasına destek olabilmektedir. Ancak, iç denetimin örgüt yapısı içerisinde bulunduğu konum ve yönetim tarafından iç denetçiye verilen yetkilerin sınırları denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesine ve iç denetçilerin bağımsızlıklarını korumalarına engel teşkil edebilmektedir.

Türkiye’de iç denetçilere tanınan statüyü belirlemek için, iç denetim faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı düşünülen 1000 büyük sanayi işletmesine yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ankete cevap veren işletmelerin önemli bir kısmında iç denetim yapılmadığı, iç denetim yapılan işletmelerin önemli bir kısmında ise iç denetçinin statüsünün yerine getirdiği işlevlerle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iç denetim, iç denetçi, iç denetçinin organizasyon içindeki yeri