Tahvil, Repo ve Vadeli Mevduatta Bir Sonraki Hesap Döneminde Tahsil Edilecek Faiz Gelirleri ile İlgili Değerleme Sorunları ve Muhasebeleştirilmesi


HATUNOĞLU Z., SAĞLAR J.

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.6, ss.67-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Muhasebe ve Denetime Bakış
  • Sayfa Sayıları: ss.67-74

Özet

Bu çalışmada, son zamanlarda üzerinde sıkça tartışılan, tahvil, repo ve vadeli mevduat hesapları ile ilgili faiz gelirlerinin değerlenmesi konusu incelenmektedir. 06 Şubat 2000 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı’nın 67 seri no.lu tebliğine göre; bir sonraki hesap döneminde tahsil edilecek faiz gelirlerinin cari döneme isabet eden kısmı, değerleme gününde cari dönemin geliri olarak tahakkuk ettirilecektir. Bundan dolayı, tabliğdeki bu yaklaşım Türk Vergi Kanunları, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Türkiye Muhasebe Standartları açısından incelenecektir. Bu çalışmada ayrıca, tebliğin vergi kanunları ile uyumlu olup olmadığı ve uygulanabilirliği araştırılacaktır. Bu yaklaşımın Tek Düzen Muhasebe Sistemi açısından uygulanabilirliğine de çalışma içerisinde yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: faiz, değerleme, gelir tahakkukları