Çok Uluslu Şirketlerin Muhasebe Yapıları ve Muhasebe Uygulamalarını Etkileyen Yapısal Faktörler


SAĞLAR J. , TUAN A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.23-43, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.23-43

Özet

Bir tek pazarın oluşturulmaya çalışıldığı günümüz dünyasında, yabancı sermaye hareketleri küreselleşme sürecine paralel olarak ilerlemektedir. Bu gelişimi sağlayan en etkili faktörler; dünya çevresinde bilgi ve iletişim ağının gelişmesi ve ülkeler arası sosyal, politik ve ekonomik standartların oluşturulmasıdır. Böylece sermaye, ulusal sınırları aşmakta ve ülke dışına çıkarak etkinliğini yabancı pazarlarda da sürdürmektedir.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak oluşan çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerde faaliyet göstermesi, işletme içi bilgi akışının sağlanmasında güçlükler yaratabilecektir. Bu ise, etkin bir muhasebe yapısının kurulmasını zorunlu hale getirecektir. Ancak, ülkeler arası farklılıklar oluşturulacak muhasebe yapılarını da etkileyecektir. Bu doğrultuda hazırlanan makalede, ülkeler arası stratejik öneme sahip bu şirketlerin muhasebe yapıları belirlenmeye çalışılmış ve bu yapıları etkileyebilecek faktörlere değinilmiştir.