Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Suppression of the Tumorigenicity of B-16V Melanoma Cells via Lysozyme Gene

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.23, ss.603-608, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Duplication analysis in turkish Charcot-Marie-Tooth type 1a patients using short tandem repeat markers

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.117, ss.1611-1619, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The importance of arginine mutation for the evolutionary structure and function of phenylalanine hydroxylase gene

MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS, cilt.601, ss.39-45, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

GAA repeat polymorphism in Turkish Friedreich's ataxia patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.116, ss.565-574, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Artificial bloodfeeding of Anopheles sacharovi on a membrane apparatus

JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, cilt.19, ss.367-370, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An epidemicity of Paederus species in the Cukurova region

CUTIS, cilt.69, ss.277-279, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cloning and expression of bacteriophage T4 lysozyme gene (gene e) in Escherichia coli via PCR amplification

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, ss.133-138, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Insecticide resistance in Anopheles sacharovi Favre in southern Turkey

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION, cilt.78, ss.687-692, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

RESIDUAL EFFICACY OF PIRIMIPHOS METHYL (ACTELLIC(TM)) ON ANOPHELES-SACHAROVI IN CUKUROVA, TURKEY

JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, cilt.8, ss.47-51, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DEVELOPMENT OF PLASMODIUM-VIVAX IN ANOPHELES-SUPERPICTUS UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS

AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.37, ss.241-245, 1987 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanser Yolakları

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, cilt.20, ss.187-229, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sistem Biyolojisi

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, ss.25-35, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

bakteriyofaj T4 lizozim geninin (gen e) PCR amplifikasyonu ile E.coli'de klonlanması ve ekspresyonu

turkish journal veterinary animal science, cilt.26, ss.133-138, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

bakteriyofaj T4 lizozim geninin(gen e) PCR amplifikasyonu ile E.coli'de klonlanması ve ekspresyonu

Türk veterinerlik ve hayvancılık dergisi, cilt.26, ss.133-138, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıtma vektörü Anophelessacharovi'de Fizyolojik insektisit direnci

Tr. J. Biology, cilt.24, ss.427-460, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova'da insektisit kullanımı ve sivrisineklerde direnç gelişimi

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, ss.267-272, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana yöresinde vezikant lezyonlara neden olan Paederus fuscipes (Coleoptera: Staphylinidae) ile deneysel çalışma

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.27-31, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova?da sivrisinek Mücadelesinde Kullanılan Bendiocarb?ın Memelilere (sıçanlara) Dermal Etkisi

Turkish Journal of Zoology, cilt.23, ss.303-308, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primiphosmethyl'in yağlanmış An. sacharovi erginlerinin ATPazaktivitiesine etkis

Parazitoloji Dergisi, cilt.2, ss.223-227, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuzla (ADANA) Bölgesinde Sıtma ve Anopheles sacharovi?nin İncelenmesi

Acta Parasitologica Turcica, cilt.4, ss.535-540, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pirimiphos Methyl ve Quabain'in in vitro koşullarda An. sacharovi ergin dişilerinin ATPase aktivitesine etkisi.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.1, ss.60-67, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entomoloji Studies On Anopheles sacharovi in Çukurova, 1994, 18(3):317-32.

Turkey. T. Parazitol. Derg., cilt.18, ss.317-332, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entomological studies on Anopheles sacharovi in Çukurova, Tukey

Acta Parasitologica Turcica, cilt.3, ss.317-323, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entomoloji Studies On Anopheles sacharovi in Çukurova

Turkey. T. Parazitol. Derg., cilt.18, ss.317-332, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğankent (Yüreğir-Adana) yöresinde sıtma morbiditesini etkileyen vektöriyel faktörlerin incelenmesi

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.15, ss.116-130, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova'da sık bulunan Culicidae (Diptera) türlerinin gece beslenme aktiviteleri ve yoğunluğu

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.15, ss.137-143, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anopheles sacharovi' de beslenme ve fizyolojik yaş

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.581-589, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anopheles sacharovi'de Beslenme Ve Fizyolojik Yaş. 1989, 4:581-589.

Ç.Ü. Tıp Fak. Derg., cilt.4, ss.581-589, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Laboratuvar koşullarında ergin Anopheles sacharovi'nin horizontal hayat tabloları

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.39, ss.49-60, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konakçı Çeşidinin Anopheles sacharovi Favre?nin Yumurta Verimine Etkisi

Türk. Hij. Den. Biyol.Derg., cilt.45, ss.217-228, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laboratuvar koşullarında Anopheles sacharovi Favre (Diptera:Culicidae)'nin üreme biyolojisi

Türk Hij Den Biyol Derg, cilt.45, ss.55-56, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konakçı çeşidinin Anopheles sacharovi Favre'nin yumurta verimine etkisi

Türk Hij Den Biyol Derg, cilt.45, ss.217-229, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mutation analysis of 4 spinocerebellar ataxia (SCA) types in patients from southern Turkey

European Human Genetics Conference, Barselona, İspanya, 21 - 24 Mayıs 2016, cilt.24, ss.413

Spinoserebellar Ataksi Sendromlu Hastalarda Tip7 (SSA7) ve Tip 17 (SSA17) CAG Trinükleotit Tekrarlarının İncelenmesi

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Aralık 2011 - 31 Aralık 2015, cilt.31, no.6, ss.168

Duplication analysis in Turkish Charcot-Marie tooth Type 1A patients using short tandem repeat markers

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16 identifier

Çukurova yöresinde gözlenen p53 exon 5 mutasyonları

7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2001, cilt.P39, ss.114

"Çukurova Yöresinde Gözlenen P53 Exon 5 Mutasyonları",

7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2001, cilt.P39, ss.114

Artificial feeding of Anopheles sacharovi on membrane apparatus.

3rd International congress of vector Ecology, Barcelona, İspanya, 16 - 21 Eylül 2001, cilt.3, ss.46

N'-Ethyl-N'-Nitrosourea'nın sıçanlarda neden olduğu subcutan rhabdomyosarcoma mutajenitesinde DNA hipometilasyonun olası rolü

XI. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi, Namık Çevik Onuruna Adölesan ve Genç Erişkin Tümörleri, Aydın, Türkiye, 26 Nisan - 29 Haziran 2000, cilt.11, ss.44

An endemicity of Paederus in the Cukurova region (a preliminary study)

Clinical Dermatology 2000. An International Congress, Vancouver, İngiltere, 28 - 31 Mayıs 1996, cilt.530, ss.167

"Entomological Studies On Anopheles Sacharovi In Çukurova, Turkey"

XIIIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria, Pattaya, Tayland, 29 - 04 Kasım 1992, cilt.2, ss.15

Çukurova'da sık bulunan Culicidae (Diptera) türlerinin gece beslenme aktiviteleri ve yoğunluğu

7. Ulusal Parazitoloji Kongresi Bildiri, Girne, Kıbrıs (Kktc), 22 - 25 Ekim 1991, cilt.3, ss.5

"Residual Efficacy Of Primiphos Methyl (Actellic) On Anopheles Sacharovi In Çukurova, Turkey"

VII. International Congress of Parasitology,, Paris, Fransa, 8 - 12 Kasım 1990, cilt.8, ss.1198

Anopheles sacharovi' de beslenme ve fizyolojik yaş

6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Eylül 1989, cilt.62, ss.28

Laboratuvar koşullarında ergin Anopheles sacharovi Favre'nin horizontal hayat tabloları

IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas, Türkiye, 21 - 23 Eylül 1988, cilt.12, ss.36

Sporogonic development of Plasmodium vivax in Anopheles sacharovi under experimental conditions

International Conference for Medical and Veterinary Dipterology, Ceske Budejovice, Çek Cumhuriyeti, 30 Kasım - 04 Aralık 1987, no.11, ss.95

Laboratuvar koşullarında Anopheles sacharovi Favre'nin Üreme biyoloji

5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Eylül 1987, cilt.87, no.1, ss.56

Sıtma Paraziti Plasmodium vivax'ın vektör Anopheles sacharovi'deki sporogonik gelişimi

5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 17 Eylül 1987, cilt.87, no.1, ss.55

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar