Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Nitrogen Deficiency on the Growth and Lipid Content of Isochrysis affinis galbana in Two Photobioreactor Systems (PBR): Tubular and Flat Panel

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.26, no.2020, ss.282-289, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The Effects of Salinity and Temperature on the Growth of Dunaliella sp. Isolated from the Salt Lake (Tuz Golu), Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.17, ss.1367-1372, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF THE COOKING QUALITY CHARACTERISTICS OF PASTA ENRICHED WITH SPIRULINA PLATENSIS

JOURNAL OF FOOD QUALITY, cilt.38, ss.268-272, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECT OF LIGHT PATH LENGTH AND NITROGEN DEFICIENCY ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF Phaeodactylum tricornutum

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1309-1313, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty Acids, alpha-Tocopherol and Proximate Composition of Four Red Macroalgae in the Sinop Bay (Turkey)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.12, ss.29-33, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nitrogen Limitation Increases Lipid Content of Chlorella vulgaris at Photobioreactor System

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.12, ss.52-57, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of nitrogen deficiencies on the lipid and protein contents of Spirulina platensis

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.386-389, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isochrysis affinis galbana ve Phaeodactylum tricornitum Kültürlerinde Kuru Madde Tahminlerinin Karşılaştırılması

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.6, ss.1088-1091, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutritional and Physicochemical Characteristics of Bread Enriched with Microalgae Spirulina platensis

International Journal of Engineering Research and Application, cilt.6, no.4, ss.30-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azot Eksikliği ve Yüksek Tuzluluğun Spirulina platensis Lipid Miktarına Etkisi

5. Doğu Anadolu Sempozyumu Su Ürünleri Sempozyumu, cilt.1, ss.364-365, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Algal Biyoteknoloji Çalışmaları

YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, ss.21-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BESLEYİCİ ELEMENT KOMPOZİSYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN MİKROALGLERDE LİPİD İÇERİĞİNE ETKİSİ

Journal of Fisheries Sciences, cilt.6, ss.176-187, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The New Pest Scatella tenuicosta Collin (Diptera:Ephydridae) for Spirulina Ponds

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.4, ss.83-86, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Temperature on Protein and Amino Acid Composition of Spirulina platensis

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.26, no.2, ss.139-142, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EDTA (Etilendiamintetraasetat)?nın 10 nM Fe(III) Konsantrasyonunda Thalassiosira weissflogii (Bacillariophyta)nın Büyümesine Etkileri

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.141-144, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Outdoor Culture and Polysaccharide Extraction of Porphyridium cruentum in the Flat Panel Reactor System

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, Trabzon, Türkiye, ss.311

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikroalgal Lipitler

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı,, Ankara, Türkiye

Azot Eksikliği ve Yüksek Tuzluluğun Spirulina platensis Lipid Miktarına Etkisi

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ., Elazığ, Türkiye, ss.364

Outdoor Culture and Polysaccharide Extraction of Porphyridium cruentum in the Flat Panel Reactor System

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, Trabzon, Türkiye, ss.311

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikroalgal Lipitler

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı,, Ankara, Türkiye

Spirulina platensis?in Lipit Miktarına Azot Eksikliği ve Yüksek Tuzluluğun Etkisi.

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ., Elazığ, Türkiye, ss.364

The Usage of Spirulina on Acclimatization of Invitro Begonia (B. semperflorens) Plantlets

Prooceedings of the 23rd International Eucarpia Symposium Section Ornamentals,Colorful Breeding and Genetics, Acta Horticulturae, Hollanda

Microalgal Lipids as Renewable Energy Sources

WASET International Scientific Research and Experimental Development, Barcelona, İspanya, 2 - 03 Kasım 2017, ss.51

Porphyridium Cruentum KÜLTÜRLERİNDE KURU MADDE TAHMİNİ

ISS2017: 2nd International Science Symposium "Science Festival", Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.339-342

Porhyridium Cruentum Kültürlerinde Kuru Madde Tahmini

2nd International Science Symposium 2017, Tiflis, Gürcistan, 5 - 08 Eylül 2017, ss.179

Biological Control of Tomato Bacterial Wilt and Canker Disease By Spirulina Platensis

IOBC-WPRS, Working Group “Integrated Control in Protected Crops, Temperate Climate, 4 - 08 Haziran 2017

The Effect Of Light Intensity On Accumulation Of Astaxanthin By The Green Algae Haematococcus pluvialis in Flat Plate Photobioreactors

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

The Effects of Salinity and Temperature on The Growth of Dunaliella sp. Isolated from Lake Tuz, Turkey.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2016), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikroalgal Lipitler

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı,, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

The Annual Productivity of Spirulina platensis Cultured in Outdoor Ponds

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016

Diflubenzuron?un Fitoplankton Ve Zooplankton?da Birikimi Ve Büyümeye Etkisi

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, İzmir, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2015, ss.187

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Mikroalgler

2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,, Isparta, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.130

Outdoor Culture and Polysaccharide Extraction of Porphyridium cruentum in the Flat Panel Reactor System

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.311-0

The Effect of Stress Due to the Nitrogen Limitation on the Lipid Content Of Phaeodactylum tricornutum (Bohlin) Cultured in the Photobioreactor Outdoor.

Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, September 25-27 2014, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.99

Spirulina platensis?in Lipit Miktarına Azot Eksikliği ve Yüksek Tuzluluğun Etkisi.

5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu. 31 Mayıs-02 Haziran 2014, Elazığ., Elazığ, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2014, ss.364

Düz Panel Reaktörde Isochrysis affinis galbana?nın Dışarı Kültürü

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, ss.52

Algal Biyoteknoloji Çalışmaları

FABA 2013 Sempozyumu, Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler, Erzurum, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.152-153

Dunaliella salina (Chlorophyta)?nın Fotobiyoreaktör Sistemde Dışarı Kültürü ve Beta Karoten İçeriği.

International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences (FABA 2012), Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012

Dunaliella salina (Chlorophyceae)?nın Fotobiyoreaktör Sistemde Dışarı Kültürü ve Beta Karoten İçeriği

FABA 2012 Sempozyumu, Fisheries and Aquatic Sciences, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler,, Eskişehir, Türkiye, 21 Kasım 2012 - 24 Kasım 2014, ss.152-153

The Effects of Two Different Fe Forms (Fe and Fe) on the Growth of Spirulina platensis (Cyanophyta).

First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics., Muğla, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.60-63

Chlorella vulgaris Continuous Culture and Lipid Content in Photobioreactor System

First National Workshop on Marine Biotechnology and Genomics., Muğla, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.155-157

Van Gölü Suyu Kullanarak Alg (Spirulina platensis) Üretiminin Araştırılması

IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009, ss.159

The Usage of Spirulina on Acclimatization of Invitro Begonia (B. semperflorens) Plantlets

Prooceedings of the 23rd International Eucarpia Symposium Section Ornamentals,Colorful Breeding and Genetics, Acta Horticulturae, Leiden, Hollanda, 1 - 04 Ocak 2009

Effect of Different Diets on the Growth of Blackmoli (Poecillia latipinna) Juveniles

Sym-Op-Is 2008, Soko Banja, Sırbistan Ve Karadağ, 14 - 17 Eylül 2008, ss.445-448

Ülkemizde Mikroalgal Biyoteknoloji Çalışmaları.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.376-387

Spirulina platensis?in Çukurova Koşullarında Dışarı Kültürü

XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2003, ss.212-215

The Outdoor Cultivation of Spirulina in Çukurova, Turkey.

International Workshop and Training Course on Photobioreactors., İzmir, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2003

Outdoor culture of marine diatom Chaetoceros calcitrans in the summer conditions of Cukurova.

Second International Conference Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Ankara, Türkiye, 14 Ekim - 18 Şubat 2002, ss.710-714

Kitap & Kitap Bölümleri

THE EFFECTS OF NITROGEN DEFICIENCIES ON THE GROWTH, LIPID AND FATTY ACID COMPOSITION OF SPIRULINA PLATENSIS

INNOVATIVE APPROACHES IN AGRICULTURE, FORESTRY AND AQUACULTURE SCIENCES, ATİK,A.,BOZDOĞAN N., DÖNMEZ E.,ÇOŞKUN U., Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.137-149, 2018

Bilirkişi Raporları