Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of a Walking Exercise Program on Fatigue in the Person with COPD.

Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses, cilt.41, ss.303-312, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Study on the Correlation Between the Nurses' and Patients' Postoperative Pain Assessments

PAIN MANAGEMENT NURSING, cilt.14, sa.3, ss.126-132, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Social Support and Hopelessness in Patients with Breast Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, sa.1, ss.571-578, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pressure Ulcer Prevalence in Turkey A Sample From a University Hospital

JOURNAL OF WOUND OSTOMY AND CONTINENCE NURSING, cilt.39, sa.4, ss.409-413, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Examination of incidents of workplace verbal abuse against nurses

JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY, cilt.21, sa.4, ss.360-365, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.87-93, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onkoloji Hemşirelerinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri: Adana Örneği

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.256-265, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.5, sa.2, ss.91-97, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Loneliness and Social Support Level of Elderly People Living in Nursing Homes

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.1, ss.465-474, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Loneliness and Social Support Level of Elderly People Living in Nursing Homes

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.1, ss.465-474, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Loneliness and Social Support Level of Elderly People Living in Nursing Homes

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.1, ss.465-474, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of nursing students' tendency to violence

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.2, ss.471-478, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Noise on Hospitalized Patient's Night's Sleep and Vital Signs in Intensive Care Unit

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.15, sa.3, ss.107-116, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Aromatherapy on the Stress and Anxiety Levels of Nurses Working in Intensive Care Units

International Journal of Caring Science, cilt.10, sa.3, ss.1615-1623, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Low Back Pain in Nurses

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, sa.3, ss.1728-1732, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, sa.2, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, sa.2, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, sa.2, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EVALUATION OF HOPELESSNESS AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVEL IN PATIENTS WITH LUNG CANCER

LIFE: International Journal of Health and Life-Sciences, cilt.3, sa.2, ss.88-105, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of the Nurse in the Management of Nausea and Vomiting in Oncologic Patients

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.139-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişiler Arası İlişki Süreci Olarak Bakım

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.142-143, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA AROMATERAPİNİN STRES VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ

Gümüşhane Üniversiesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.107-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge of Nurses Working in Intensive Care Units in Relation to Preventive Interventions for Pressure Ulcer

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.9, sa.2, ss.677-686, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı İstismarı ve İhmali

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.128-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Music On Comfort, Anxiety And Pain In The Intensive Care Unit: A Case Of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.8, sa.3, ss.594-602, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Music on The Sleep Quality of Breast Cancer Patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.8, sa.3, ss.633-640, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Nursing Care Perceptions between Patients who had Surgical Operation and Nurses who Provided Care to those Patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.8, sa.3, ss.625-632, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Music on Comfort Anxiety and Pain in the Intensive Care Unit A Case in Turkey

International Journal of Caring Sciences, cilt.8, sa.3, ss.594-602, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between time management skills with the anxiety levels of nursing students

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.21, sa.3, ss.164-171, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Investigation of Patients Perceptions of Nursing Care: Case of Intensive Care

International Journal of Caring Science, cilt.8, sa.2, ss.412-419, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of patients perceptions of nursing care of intensive care

International Journal of Caring Science, cilt.8, sa.2, ss.412-419, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personal characteristics and styles of coping with stress of nursing students of a university in Turkey

JOURNAL OF NURSING EDUCATION AND PRACTISE, cilt.5, sa.5, ss.73-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel engelli çocukların (mental retardasyonlu çocukların) anne ve babalarının yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.723-735, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin uyku kalitesi ve ağrıya etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi., cilt.17, sa.3, ss.171-178, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım yorgunluk ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.48-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrı kontrolünde kullanılan yöntemler ve hemşirenin rolü

Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt.7, sa.21, ss.35-51, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Yatan Bilinci Açık Hastaların Ziyaret Edilme Hakkı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.34, ss.33-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri

H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.22-33, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana da Eğitim Araştırma Hastanelerinin yoğun bakım hemşirelerinde hastane enfeksiyonları bilgi düzeyi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.9-15, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise son sınıfta okuyan kız öğrencilerin hemşirelik mesleğini tercih etmeye ilişkin görüşleri

H.Ü Hemşirelik YO Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.58-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADANA'DA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, cilt.9, sa.3, ss.9-15, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.9-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana ilinde çeşitli hastanelerdeki 15 yıl ve üstü çalışma süresi olan hemşirelerin emekliliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi (Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi), cilt.8, sa.3, ss.10-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Adana Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Klinik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.30-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile hekimliğinde evde bakım hizmetleri

Arşiv Kaynak tarama Dergisi, cilt.9, ss.270-310, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörler

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.38

The Evaluation of Hopelessness and Perceived Social Support Level in Patients with Lung Cancer

18th International Conference on Nursing & Midwifery (ICNM), Roma, İtalya, 10 - 11 Haziran 2017, ss.26

Ağrı Kontrolünde Müziğin Kullanım Tarihçesine İlişkin Bir Değerlendirme

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017

TOTAL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA TRAKEOSTOMİ BAKIMI

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.198

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yalnızlık ve Sosyal Destek Durumları

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.205

Klinik Eğitiminde Mentörlük

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

Melanoma ve Gebelik

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.209

Bakımda Sistematik Yaklaşım

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 Mayıs 2017

KLİNİK EĞİTİMİNDE MENTÖRLÜK

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.203

BAKIMDA SİSTEMATİK YAKLAŞIM

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.207

Low Back Pain in Nurses.

First International Congree on Nursing (ICON-2017), 16 - 18 Mart 2017

Bir Hemşirelik Uygulaması Olarak Masaj ve Uygulama Alanları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Bilişim Teknolojilerinin Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

3. Uluslararası & 7. Ulusal EbelikÖğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

İLAÇ UYGULAMA HATALARI VE ÖNLENMESİNDE HEMŞİRE VE EBELERİN SORUMLULUKLARI

3. Uluslararası & 7. Ulusal EbelikÖğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Onkolojik Hastalarda Bulantı KusmanınYönetiminde Hemşirenin Rolü

3.Uluslararası 7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Kişiler Arası İlişki Süreci Olarak Bakım

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.193-194

Kişiler Arası İlişki Süreci Olarak Bakım

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.193-194

Masaj

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.41-42

Quality of life assessment in cancer patients on chemotherapy

Emas 2015, Madrid, İspanya, 20 - 22 Mayıs 2015, cilt.8, sa.1, ss.211

Emotional status of breast cancer patients: a qualitative study

Emas 2015, Madrid, İspanya, 20 - 22 Mayıs 2015, cilt.8, sa.1, ss.192-193

Postmenopausal osteoporosis

Emas 2015, Madrid, İspanya, 20 - 22 Mayıs 2015, cilt.8, sa.1, ss.167

Hemşirelerin Bilgisayar kullanımına İlişkin Görüşleri ve Bilgisayar Kullanım Durumlarının İncelenmesi

II. Ulusal Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2014

Kemoterapiye Bağlı Bulantı Kusmada kullanılan Alternatif Tıp Yöntemleri

8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Ötanaziye, Yardımlı İntihara, Resüsite Etmeme Kararına İlişkin Görüşleri

Türkiye Biyoetik Derneği, Uluslararası Katılımlı VII. Kongresi: ?Değişen Dünyada Biyoetik?, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2012, cilt.1, sa.1, ss.139

Ethical Sensitivity of Nurses in Clinical Practices.

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, sa.1, ss.175

Effect of Medical Ethics Course on Nursing Students? Opinions About Euthanasia: A Questionnaire Survey.

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, sa.1, ss.102

Fiziksel Tespit: Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.80

Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.202

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

1.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2011, ss.213-214

EXAMINATION OF THE ADMISSION REASONS OF TOURISTS IN MERSIN-KIZKALESI WHO APPLIED TO PRIMARY HEALTH CARE SETTING.

11th Conference of the International Society of Travel Medicine, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 8 Mayıs - 12 Ağustos 2011, ss.154

Examination of the Admission Reasons of Tourists in Mersin Kızkalesi Who Applied to Prımary Health Care Setting

3th Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM 2010), Hamburg, Almanya, 26 - 29 Mayıs 2010, ss.86

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Kullanımına İlişkin Uygulamaları.

12. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, cilt.1, sa.1, ss.35

Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler

II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2009, ss.15

Emergency units applying reasons of migrant agricultural workers who came to Kirikhan and Reyhanli suprovinces of Hatay

Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM 2008), Helsinki, Finlandiya, 21 - 24 Mayıs 2008, ss.46

Kitap & Kitap Bölümleri

Evde Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri

AİLE HEKİMLİĞİNDE EVDE BAKIM, Ünlüoğlu İ, Saatçı E., Editör, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.156-164, 2015

Evde Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri

Aile Hekimliğinde Evde Bakım, Ünlüoğlu İ, Saatçı E, Editör, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı Akademi Kitabevi Yayınları, ss.156-164, 2015

Hemşireliğin Doğası

Hemşirelik Esasları 1 (Hemşirelik Bilimi ve Sanatı), Prof. Dr Türkinaz Atabek Aştı, Prof. Dr. Ayişe Karadağ, Editör, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, ss.25-35, 2013

Bir üniversite hastanesinde çalışan hekimlerin ötanaziye, yardımla intihara, resüssite etmemeye ilişkin görüşleri

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi "Değişen Dünyada Biyoetik", Yeşim Işıl Ülman,Muhtar Çokar, Editör, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Aş., İstanbul, ss.139-140, 2012

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Ötanaziye, Yardımlı İntihara, Resüssite Etmeme Kararına İlişkin Görüşleri

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi ”Değişen Dünyada Biyoetik”, Yeşim Işıl Ülman, Muhtar Çokar, Editör, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti, İstanbul, ss.139-140, 2012