ADANA'DA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ.


AYTAÇ N. , NAHARCI H., NAHARCI H., ÖZTUNÇ G.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, cilt.9, ss.9-15, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
  • Sayfa Sayıları: ss.9-15

Özet

ADANADA EGITIMARASTIRMA HASTANELERININYOGUN BAKIM HEMSIRELERINDE HASTANE ENFEKSIYONLARI BILGI DÜZEYI

AMAÇ: Hastane enfeksiyonları (HE) gelismis ve gelismekte olan ülkelerde önemli mortalite, morbidite ve artan tedavi maliyeti nedeni olarak sıklıkla karsımıza çıkmaktadır. Hastane enfeksiyonlarının en sık görüldügü alanlardan olan yogun bakımünitelerinde çalısan hemsirelerin hastane enfeksiyonlarını hızlandıran nedenleri ve etkili önlemleri bilmesi ve bu bilgileri dogrultusunda gerekli önlemleri alması beklenir. Arastırmamız yogun bakım ünitelerinde çalısan hemsirelerin HE'nın önlenmesinde etkili olan önlemlere iliskin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacı ile gerçeklestirilmistir.
GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı olan planlanan arastırmamız Baskent Üniversitesi Adana Arastırma ve Uygulama Hastanesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile T.C. Saglık Bakanlıgı Adana Numune Egitim ve Arastırma Hastanesinin yogun bakım ünitelerinde çalısan ve arastırmaya katılmayı kabul eden 210 hemsireye anket formu uygulanarak,Mayıs 2005 tarihinde yapılmıstır.
BULGULAR: Katılan hemsirelerin yas ortalamasının 26.6±3.8 oldugu, %42.9'unun Baskent Üniversitesi hastanesinde çalıstıgı, %31.9'unun Saglık Meslek Lisesi mezunu oldugu, mesleki deneyim yılı ortalamasının 5.66±4.75 oldugu, %63.3'ünün hastane enfeksiyonu ile ilgili egitim aldıgı, %30'nun Hepatit B Virüs asılarını yaptırmadıgı, %69.6'sının hastane enfeksiyonunun tanımını, %85.2'inin en sık rastlanan hastane enfeksiyonlarını bildigi, %84.8'inin HE önlenmesinde mutlaka uygulanması gereken önlem olarak el yıkamayı gördügü, çalısma süresi arttıkça dogru yanıt sayısının arttıgı, %84.8'sinin 11-16 soruyu dogru yanıtladıkları, en fazla 17 soruya dogru yanıt verenlerin (%15.7) ön lisans mezunu hemsireler oldugu görülmüstür. Çocuk yogun bakım ve acil ünitesinde çalısan hemsirelerin dogru yanıt sayılarının daha fazla oldugu ve hastane enfeksiyonu önleme konusunda egitim almayanlarındogru yanıt sayılarının anlamlı olarak düsük oldugu saptanmıstır
SONUÇ: Hemsirelerin HE hakkında bilgilerinin orta düzeyde oldugu ve hizmet içi egitimlerle bilgilerinin artırılması gerekliligi saptanmıstır. Hemsirelere ise girislerde oryantasyon egitimi konuları içinde ve hizmet içi egitimlerde HE'ları öncelikli olarak yer alması saglamalıdır.