Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2015 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınav Jürisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2015 Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Sağlıkla Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi