Asst. Prof. GÜLŞAH KUMAŞ


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adana Sağlık Yüksek Okulu


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Endocrinology and Metabolic Diseases, Oncology, Nursing, Internal Medicine Nursing, Infection Control Nursing

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

18

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

2

Project

9

Thesis Advisory

11

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik , Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Sisplatin-Gemsitabin Tedavisi Alan Hastalarda Akupresür Bilekliği Kullanımının Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği

2005

2005

Postgraduate

Adana İlindeki Çeşitli Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde ÇAlışan Hemşirelerin Ötanazi Hakkındaki Düşünceleri

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Internal Diseases

Endocrinology and Metabolic Diseases

Oncology

Nursing

Internal Medicine Nursing

Infection Control Nursing

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2018

2015 - 2018

Lecturer PhD

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2011 - 2015

2011 - 2015

Lecturer PhD

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

2010 - 2011

2010 - 2011

Lecturer

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

2006 - 2008

2006 - 2008

Lecturer

Cukurova University, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Cukurova University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Medical Nursing

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Tip 2 Diyabetim Var: Olgu Sunumu

KUMAŞ G.

6.Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

2019

2019

Klap Pili Olan Hastalara Yaklaşım

Güner Ü., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

2019

2019

Kaliteli Hemşirelik Bakımında Hasta Konforu ve Yaşam Kalitesi

Turğut F., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

2019

2019

Hemşireler Arası İşbirliğini Etkileyen Faktörlere Genel Bir Bakış

Aktaş S., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 February - 21 December 2019

2019

2019

Bütüncül Yaklaşım İçin Transkültürel Hemşirelik

Turğut F., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

2019

2019

Hemşirelikte Uzmanlaşma: Adli Hemşirelik

Güner Ü., KUMAŞ G.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

2017

2017

Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Bakımında Karşılaştıkları Güçlükler

Uzun G., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.223

2017

2017

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Ekibi Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirmeleri

Aşkar S. E., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.230

2017

2017

ÖTANAZİ

SEDEF N. N., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.189

2017

2017

Melanoma ve Gebelik

YEŞİL DEMİRCİ P., ÖZTUNÇ G., TANRIVERDİ G.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Hiperemezis Gravidarum’un Tedavisinde Akupresür Kullanımı

TANRIVERDİ G., YEŞİL DEMİRCİ P., ESKİMEZ Z.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

2017

2017

Gebelikte Tamamlayıcı Tıbbın Kullanımı

ESKİMEZ Z., TANRIVERDİ G., KÖSE TOSUNÖZ İ.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Palyatif Bakımda Nonfarmakolojik Tedavi Yöntemleri

Aşkar S. E., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.231

2017

2017

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Uyku Kalitesi

KİRİK B., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.270-271

2017

2017

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM?UN TEDAVİSİNDE AKUPRESÜR KULLANIMI

KUMAŞ G., YEŞİL DEMİRCİ P., ESKİMEZ Z.

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.220-221

2017

2017

Hemodiyaliz Hastalarında Öz Bakım Gücü Değerlendirilmesi

KİRİK B., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.229

2017

2017

Ötanazi

Sedef N. N., TANRIVERDİ G.

1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.189

2016

2016

DİYABETİK AYAK ÜLSERİ MEVCUT HASTALARDAYAŞAM KALİTESİ

Aşkar S. E., TANRIVERDİ G.

18.Ulusal İç HastalıklarıKongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016 Sustainable Development

2016

2016

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLANHASTALARIN UYKU KALİTESİ

Kirik B., TANRIVERDİ G.

18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016

2016

2016

PALYATİF BAKIMDA NONFARMAKOLOJİK TEDAVİYÖNTEMLERİ

Aşkar S. E., TANRIVERDİ G.

18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 12 - 16 October 2016

2014

2014

Hemşirelik Eğitim Sürecinde Sağlık Sosyolojisi DersininYeri ve Önemi

Çelik N., Tünay S. S., Almas H., Atkan E., Hür A., Tanrıverdi A. T., et al.

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

2013

2013

Yehova Şahitleri nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı

Ahmet Turgut T., TANRIVERDİ G., ÖNER YALÇIN S., TORUN S.

8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 May 2013

2013

2013

Kemoterapiye Bağlı Bulantı Kusmada kullanılan Alternatif Tıp Yöntemleri

TANRIVERDİ G., ÖZTUNÇ G., TORUN S., ÖNER YALÇIN S., KADIOĞLU N. S.

8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 May 2013

2012

2012

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Ötanaziye, Yardımlı İntihara, Resüsite Etmeme Kararına İlişkin Görüşleri

TORUN S., KADIOĞLU N. S., TANRIVERDİ G., ÖZTUNÇ G., AKBAŞ M.

Türkiye Biyoetik Derneği, Uluslararası Katılımlı VII. Kongresi: ?Değişen Dünyada Biyoetik?, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2012, vol.1, no.1, pp.139 Sustainable Development

2012

2012

Effect of Medical Ethics Course on Nursing Students? Opinions About Euthanasia: A Questionnaire Survey.

TORUN S., TANRIVERDİ G., KADIOĞLU N. S., ÖZTUNÇ G.

13th International Nursing Ethics Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2012, vol.1, no.1, pp.102

Books & Book Chapters

2022

2022

Sindirim sistemi hastalıklarında akupunktur/akupresur uygulamaları

KUMAŞ G., KARADAĞ S.

in: Zihin ve Beden Müdahaleleri: Akupunktur/ Akupresur Uygulamaları, Özlem Ceyhan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.37-42, 2022

2022

2022

Determining the Effect of Narration and Sample Case Watching Methods on Nursing Students' Views on Euthanasia

TORUN S., KUMAŞ G., BİLGİN O.

in: INSAC World Health Sciences, Dalkılıç Mehmet, Köksoy Hale, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.459-477, 2022

2022

2022

Determining the Effect of Narration and Sample Case Watching Methods on Nursing Students' Views on Euthanasia

TORUN S., KUMAŞ G., BİLGİN O.

in: INSAC World HEALTH SCIENCE, Dalkılıç M., Köksoy H., Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.461-475, 2022

2022

2022

Ebelikte Birincil Bakım ve Kadın Sağlığı

KUMAŞ G., YEŞİL DEMİRCİ P., DEMİR E., BOZDOĞAN YEŞİLOT S., ÖZTÜRK M., ARSLAN G., et al.

in: Klinik Uygulama Rehberleri Ebelik &Kadın Sağlığı, Kızılkaya Beji, Nezihe, Gökyıldız Sürücü, Şule, Bilgiç, Dilek, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.599-616, 2022

2020

2020

Yaşlı Bireyde İlaç Kullanımı

KUMAŞ G.

in: Yaşlıda Destek Bakım, Karadakovan, Ayfer, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.237-244, 2020

2019

2019

Kronik Hastalık BakımınınHastalar Tarafından Değerlendirilmesi

Aşkar S. E., KUMAŞ G.

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları I, Fatma Eti Aslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.17-29, 2019

2016

2016

Bakım Verenler Açısından Kronik Hastalık Yükü

TANRIVERDİ G.

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Ovayolu N, Ovayolu Ö, Editor, Çukurova Nobel TıpKitabevi, Adana, pp.635-644, 2016

2012

2012

Bir üniversite hastanesinde çalışan hekimlerin ötanaziye, yardımla intihara, resüssite etmemeye ilişkin görüşleri

TORUN S., KADIOĞLU N. S., KUMAŞ G., ÖZTUNÇ G., AKBAŞ M.

in: Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi "Değişen Dünyada Biyoetik", Yeşim Işıl Ülman,Muhtar Çokar, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd. Aş., İstanbul, pp.139-140, 2012

Supported Projects

2016 - 2017

2016 - 2017

Epilepsi Hastalarına Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive), SEDEF N. N.

2016 - 2017

2016 - 2017

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Ekibi Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirmeleri

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive), AŞKAR S. E.

2016 - 2017

2016 - 2017

Hemodiyaliz Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive), KİRİK B.

2016 - 2016

2016 - 2016

II.İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitim Çalıştayı

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive), ÖNER YALÇIN S., POLAT S., ÖZTUNÇ G., BOZDOĞAN S., ESKİMEZ Z., et al.

2015 - 2015

2015 - 2015

Using the acupressure bands has antiemetic effect in patients having cisplatin and gemcitabin

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive)

2014 - 2015

2014 - 2015

Onkolojik Hastalarla Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

KUMAŞ G. (Executive), ÖZTUNÇ G., ÖNER YALÇIN S.

Scientific Refereeing

December 2017

December 2017

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 2